Ελληνο-Αγγλικό Λεξικό Ορολογίας

Μεταναστευτικού & Διοικητικού Δικαίου

ελληνικός όρος

διάταξη νόμου

μετάφραση

provision

ορισμός στο νόμο

-

παραπομπή στο νόμο

-

  • Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής ('Λεξικό Τριανταφυλλίδης'), Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη

ΛΚΝ

αυτό που ορίζεται, που επιβάλλεται από ένα κείμενο, ιδίως νομοθετικού περιεχομένου: Οι διατάξεις ενός νόμου / ενός κανονισμού. Nομοθετική / συνταγματική ~ για την προστασία του περιβάλλοντος. Θεμελιώδεις διατάξεις. Επιτρέπεται η αναθεώρηση των μη θεμελιωδών διατάξεων του συντάγματος. Aστυνομική ~. Hμερήσια* ~. ΦΡ βρίσκεται στην ημερήσια* ~.

  • European Migration Network (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης)

EMN

-

  • International Organization for Migration (Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης - ΔΟΜ)

IOM

-

  • United Nations High Commissioner for Refugees (Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες)

UNHCR

-

  • European Commission (Ευρωπαϊκή Επιτροπή)

EC

-

  • United States Citizenship & Immigration Services (Υπηρεσία Ιθαγένειας και Μετανάστευσης Ηνωμένων Πολιτειών)

USCIS

-

  • Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής

ΕΛΙΑΜΕΠ

-

συναφείς όροι (EL)

-

Για λόγους διαλειτουργικότητας και ακεραιότητας των δεδομένων, ο συγκεκριμένος τομέας του Civilitas.GR δεν είναι διαθέσιμος σε κινητές συσκευές (πλην tablet). Παρακαλώ επισκεφτείτε την desktop/laptop έκδοση της σελίδας για τη μέγιστη εμπειρία πλοήγησης.

συναφείς όροι (EN)

-

πληροφορίες

-

πηγή πληροφοριών

-