Ελληνο-Αγγλικό Λεξικό Ορολογίας

Μεταναστευτικού & Διοικητικού Δικαίου

ελληνικός όρος

διέλευση (προσώπων από τα σύνορα)

μετάφραση

border-crossing

ορισμός στο νόμο

-

παραπομπή στο νόμο

-

  • Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής ('Λεξικό Τριανταφυλλίδης'), Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη

ΛΚΝ

  • European Migration Network (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης)

EMN

The physical act of crossing a border either at a border crossing point or another point along the border.

  • International Organization for Migration (Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης - ΔΟΜ)

IOM

-

  • United Nations High Commissioner for Refugees (Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες)

UNHCR

-

  • European Commission (Ευρωπαϊκή Επιτροπή)

EC

-

  • United States Citizenship & Immigration Services (Υπηρεσία Ιθαγένειας και Μετανάστευσης Ηνωμένων Πολιτειών)

USCIS

(border crosser) This is a noncitizen resident of the United States reentering the country after an absence of less than six months in Canada or Mexico; or
a nonresident noncitizen entering the United States across the Canadian border for stays of no more than six months or across the Mexican border for stays of no more than 72 hours.

  • Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής

ΕΛΙΑΜΕΠ

Με τον όρο διέλευση (γνωστό και ως «τράνζιτ») νοείται το φυσικό «πέρασμα» του μετανάστη από
ενδιάμεσες χώρες, μετά την αναχώρηση του από τη χώρα προέλευσης και πριν την άφιξη του στην
τελική χώρα προορισμού. Η διέλευση αφορά συνήθως στην παράνομη είσοδο και παράτυπη
διαμονή του μετανάστη στις ενδιάμεσες χώρες. Η διάρκεια της διέλευσης μπορεί να αφορά λίγες
εβδομάδες, μήνες, αλλά κάποιες φορές και χρόνια. Η ολοκλήρωση της διέλευσης πραγματώνεται
όταν ο μετανάστης θεωρήσει ότι έφθασε στον τελικό προορισμό του. Παρατηρείται όμως συχνά
στην πράξη κάποιοι μετανάστες να θεωρούν ότι είναι σε «τράνζιτ» (σε διέλευση) αν και έχουν
παραμείνει σε μια χώρα για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν έχουν δυνατότητα να προχωρήσουν
παραπέρα προς τον τελικό (σύμφωνα με τα σχέδια ή τις επιθυμίες τους) προορισμό.

συναφείς όροι (EL)

-

Για λόγους διαλειτουργικότητας και ακεραιότητας των δεδομένων, ο συγκεκριμένος τομέας του Civilitas.GR δεν είναι διαθέσιμος σε κινητές συσκευές (πλην tablet). Παρακαλώ επισκεφτείτε την desktop/laptop έκδοση της σελίδας για τη μέγιστη εμπειρία πλοήγησης.

συναφείς όροι (EN)

-

πληροφορίες

-

πηγή πληροφοριών

-