Ελληνο-Αγγλικό Λεξικό Ορολογίας

Μεταναστευτικού & Διοικητικού Δικαίου

ελληνικός όρος

μετανάστευση

μετάφραση

immigration

ορισμός στο νόμο

παραπομπή στο νόμο

-

  • Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής ('Λεξικό Τριανταφυλλίδης'), Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη

ΛΚΝ

  • European Migration Network (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης)

EMN

In the global context , the act of arriving in a State with the intention to remain for a period exceeding one year. In the EU context , the action by which a person establishes their usual residence in the territory of an EU Member State for a period that is, or is expected to be, of at least 12 months, having previously been usually resident in another EU Member State or a third country .

  • International Organization for Migration (Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης - ΔΟΜ)

IOM

From the perspective of the country of arrival, the act of moving into a country other than one’s country of nationality or usual residence, so that the country of destination effectively becomes his or her new country of usual residence.

  • United Nations High Commissioner for Refugees (Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες)

UNHCR

-

  • European Commission (Ευρωπαϊκή Επιτροπή)

EC

-

  • United States Citizenship & Immigration Services (Υπηρεσία Ιθαγένειας και Μετανάστευσης Ηνωμένων Πολιτειών)

USCIS

-

  • Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής

ΕΛΙΑΜΕΠ

(παρέχεται παραπομπή στον ορισμό του ΕΜΝ)

συναφείς όροι (EL)

μετανάστευση (αποδημία), μετανάστευση (κινητικότητα)

Για λόγους διαλειτουργικότητας και ακεραιότητας των δεδομένων, ο συγκεκριμένος τομέας του Civilitas.GR δεν είναι διαθέσιμος σε κινητές συσκευές (πλην tablet). Παρακαλώ επισκεφτείτε την desktop/laptop έκδοση της σελίδας για τη μέγιστη εμπειρία πλοήγησης.

συναφείς όροι (EN)

emigration, migration

πληροφορίες

"(...) Να σημειωθεί ότι από το 1925 μέχρι και το 2001 το ελληνικό κράτος δεν χρησιμοποιεί τον όρο Μετανάστευση, αν και ο όρος είναι γνωστός και χρησιμοποιείται ήδη από το 1920 για να ρυθμίσει τις ροές των ημεδαπών από την Ελλάδα προς το εξωτερικό, στο αρθ. 1, ν.2475/1920 με τίτλο ‘Περὶ μεταναστεύσεως καὶ ἀποδημίας’ όπου εκεί ως ‘μετανάστης θεωρεῖται πᾶς ἐπιβάτης τρίτης θέσεως ἤ πάσης ἄλλης ἐξομοιουμένης πρὸς ταύτην ὑπό τῆς ὑπηρεσίας τῆς μεταναστεύσεως , μετὰ γνωμάτευσιν τῆς ἐν ἂρθρ. 39 ἐπιτροπῆς, ἀναχωρῶν ἐξ ἐλληνικού λιμένος κατ΄ εὐθεῖαν ἤ καὶ ἐμμέσως διὰ ξένων λιμένων εἰς χώρας τῶν ἄλλων, πλὴν τῆς Εὐρώπης, Ἠπείρων, ἐξαιρέσει τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καὶ τῶν βορείων παραλίων τῆς Ἀφρικῆς μέχρι τοῦ πορθμοῦ τοῦ Γιβραλτάρ’.

Η ελληνική πολιτεία στα πρώτα της τουλάχιστον νομοθετήματα περί αλλοδαπών, δεν φαίνεται να επιθυμεί να οριοθετήσει τις κινήσεις των αλλοδαπών στο ζωτικό της χώρο εντός ενός εμπρόθετου και σκοπούμενου πλαισίου μεταναστευτικής κινητικότητας, όπως η ίδια η πολιτεία το έχει ορίσει στις πιο πάνω διατάξεις. Αυτό συμβαίνει είτε γιατί στα πρώτα τουλάχιστον χρόνια η έννοια της Μετανάστευσης νοείται ως μονόδρομη (από μέσα προς τα έξω), την ευθύνη ρύθμισης της οποίας φέρει η χώρα προέλευσης για τους πολίτες της είτε γιατί όπως είναι σαφές τουλάχιστον μέχρι το ν.4310/1929, τα πρώτα περί αλλοδαπών νομοθετήματα είχαν προφανή αστυνομικό χαρακτήρα και ρητώς προορίζονταν να ρυθμίσουν πρωτίστως ζητήματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Ακόμα και ο ν.1975/1991, δεν κάνει χρήση του όρου αν και ήδη νωρίτερα μέσα στο ίδιο έτος, με το ν.1941/1991 έχει εισαχθεί επισήμως στην ελληνική έννομη τάξη ο όρος ‘λαθρομετανάστευση’, ο οποίος και χρησιμοποιείται και στον ν.1975/1991."

πηγή πληροφοριών

Ιστορική αναδρομή της Μεταναστευτικής νομοθεσίας