Γεωγραφικός & Διοικητικός

ΧΑΡΤΗΣ ΤΑΔ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Γεωγραφικός & Διοικητικός χάρτης

Τμημάτων Αδειών Διαμονής στην επικράτεια

Η άσκηση αποτελεσματικής Δημόσιας Διοίκησης συνεπάγεται μεταξύ άλλων και την αγαστή και κυρίως ταχεία επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των Τμημάτων Αδειών Διαμονής της χώρας, προκειμένου να διεκπεραιωθούν υποθέσεις πολιτών τρίτων χωρών μεταξύ συναρμόδιων Υπηρεσιών. Στο εργαλείο αυτό, γίνεται χρήση των χαρτών της Google προκειμένου να παρουσιαστούν σε ένα ενιαίο σημείο όλες οι Υπηρεσίες Μετανάστευσης της χώρας (Τμήματα Αδειών Διαμονής), μαζί με τα διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας τους. Επιπλέον, παρουσιάζεται η 'διοικητική φυσιογνωμία' κάθε Υπηρεσίας, με βάση τη στατιστική εικόνα των τύπων αδειών διαμονής που χειρίζεται και των δημογραφικών δεδομένων του αλλοδαπού πληθυσμού στην περιοχή.

Asset 8@2x.png
arrow&v
GR-EPS-02-7001.png

Εξωτερική τοποθεσία Υπηρεσίας

35e1f5cc5ce288c3.jpg

Εξωτερική τοποθεσία Υπηρεσίας

Στοιχεία επικοινωνίας

Υπηρεσία

Πόλη

Ταχ. Διεύθυνση

Τηλ. Υπηρεσίας

φαξ

email

website

Προϊστάμενος

Τηλ. Προϊσταμένου

Οι ταχ. διευθύνσεις δεν συμφωνούν πάντα με την υπηρεσία χαρτών της Google. 

Στοιχεία επικοινωνίας

Διοικητική φυσιογνωμία Τμήματος (Φεβ. 21)

Ισχυρές άδειες διαμονής:

Δημοφιλέστερος τύπος άδειας διαμονής:

Δημοφιλέστερο είδος διαμονής:

Αναλογία ανδρών / γυναικών / ανηλίκων:

Μετακλήσεις εξαρτημένης εργασίας (2019/20):

Μετακλήσεις εποχικής εργασίας (2019/20):

Εύρος εργασίας με το αρθ. 13Α (εγκρίσεις):

Εύρος εργασίας με την ΠΝΠ 90/20 (εγκρίσεις):

Συμμετοχή στο πρόγραμμα  Golden Visa (ισχ.):

Α.Δ. για Εξαιρετικούς Λόγους (ισχ.):

Διοικητική φυσιογνωμία της Υπηρεσίας

Για λόγους διαλειτουργικότητας και ακεραιότητας των πληροφοριών, ο συγκεκριμένος τομέας του Civilitas.GR δεν είναι διαθέσιμος σε κινητές συσκευές (πλην tablet). Παρακαλώ επισκεφτείτε την desktop/laptop έκδοση της σελίδας για τη μέγιστη εμπειρία πλοήγησης.