Ιστορική αναδρομή

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Ιστορική αναδρομή

Μεταναστευτικού Δικαίου (1849-2021)

Ο συγκεκριμένος τομέας του Civilitas.GR θα φιλοξενήσει την ψηφιακή μορφή του βιβλίου μου "Από το 'δελτίον ταυτότητος' στα 'βιομετρικά δεδομένα: Ιστορική αναδρομή της μεταναστευτικής νομοθεσίας στην Ελλάδα (1849-2018)". Όπως ισχύει οριζόντια για όλους ανεξαιρέτως τους τομείς της ενότητας "Immigration" του Civilitas.GR, τα δεδομένα και οι πληροφορίες που παρέχονται βρίσκονται υπό καθημερινή επικαιροποίηση και ανανέωση, ως εκ τούτου η πλήρης μετατροπή του φυσικού βιβλίου σε ψηφιακή μορφή συμβατή με τα αισθητικά και τεχνικά πρότυπα του Civilitas.GR, θα είναι μία βηματική, εξελικτική διαδικασία.

Asset 8@2x.png

ν.4251/2014: Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και άλλες διατάξεις

ν.3386/2005: Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια

Προεδρικά Διατάγματα αριθ. 358 & 359/1997: Προϋποθέσεις και διαδικασία για τη νόμιμη παραμονή και εργασία (...)

ν.4310/1929: Περί εγκαταστάσεως και κινήσεως αλλοδαπών εν Ελλάδι, αστυνομικού ελέγχου, διαβατηρίων και απελάσεων (...)

ν.4251/2014 (ΦΕΚ Α' 80/01-04-2014)

Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης

Asset 7@2x.png

Αριθμός άρθρων (ψήφιση): 147

Αριθμός άρθρων (σήμερα): 164

Αριθμός εξουσιοδοτικών διατάξεων: 49 (2 ΠΔ, 13 ΚΥΑ, 16 ΥΑ)

Αριθμός εφαρμοστικών αποφάσεων, εγκυκλίων, κτλ (σήμερα): 180

Ημερολόγιο δημοσίευσης

 • 18/06/2013: Συγκρότηση Επιτροπής για τη σύνταξη του Κώδικα

 • 14/10/2013: Παρουσίαση βασικών αρχών ν/σ σε συνέντευξη

 • 17/10/2013: Έναρξη δημόσιας διαβούλευσης

 • 30/10/2013: Λήξη δημόσιας διαβούλευσης (370 σχόλια)

 • 14/02/2014: Κατάθεση του ν/σ στη Βουλή

 • 20/02/2014: Είσοδος στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης

 • 21, 25, 28/02/2014: Συζήτηση στην Επιτροπή

 • 18/03/2014: Το ν/σ εισάγεται στην Ολομέλεια

 • 20/03/2014: Το ν/σ ψηφίζεται στην Ολομέλεια

 • 01/04/2014: Δημοσίευση και μερική έναρξη ισχύος

 • 01/06/2014: Πλήρης έναρξη ισχύος

ν.4018/2011: Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα (...)

ν.2910/2001: Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας (...)

ν.1975/1991: Είσοδος - έξοδος, παραμονή, εργασία, απέλαση αλλοδαπών, διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπών (...)

Νομοθετικά Διατάγματα της 10ης Μαρτίου 1926 και 17ης Ιουνίου 1927

Συνοπτική παρουσίαση του νόμου

Εισάγεται στην έννομη τάξη η έννοια του «Κώδικα  Μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης» - Αντικαθίσταται η έννοια του υπηκόου τρίτης χώρας (υ.τ.χ.) με αυτή του πολίτη τρίτης χώρας (π.τ.χ.)  – Αυξάνεται η διάρκεια της τακτικής άδειας διαμονής από ετήσια (αρχική άδεια) σε διετή και από διετή σε τριετή (ανανέωση) - Καταργούνται οι υποχρεωτικές εξετάσεις στις αρχικές χορηγήσεις – Εμπλέκεται η Περιφέρεια και αποδεσμεύεται η Αποκεντρωμένη Διοίκηση από τον προγραμματισμό των μετακλήσεων – Αναδιοργανώνεται το καθεστώς χορήγησης άδειας διαμονής για Εξαιρετικούς λόγους – Αναδιοργανώνεται το καθεστώς χορήγησης άδειας διαμονής για άσκηση επενδυτικής δραστηριότητας – Καταργείται η άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας – Μειώνεται το ύψος των προστίμων και ορισμένων παραβόλων – Διευκολύνεται η αδειοδότηση των π.τ.χ. ‘δεύτερης γενιάς’ – Αναδιοργανώνεται η αδειοδότηση των επί μακρόν διαμενόντων – Καταργείται η αναζήτηση επαρκών πόρων για την ανανέωση αδειών για οικογενειακή επανένωση

Για λόγους διαλειτουργικότητας και ακεραιότητας των πληροφοριών, ο συγκεκριμένος τομέας του Civilitas.GR δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμος σε κινητές συσκευές (πλην tablet). Παρακαλώ επισκεφτείτε την desktop/laptop έκδοση της σελίδας για τη μέγιστη εμπειρία πλοήγησης.

 

ν.3275/1925: Περί εγκαταστάσεως και κινήσεως αλλοδαπών εν Ελλάδι