Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Νομική Βιβλιοθήκη

Μεταναστευτικού Δικαίου (1849-2021)

Η σελίδα αυτή παρέχει στον επισκέπτη για πρώτη φορά στη διοίκηση της Μετανάστευσης τη δυνατότητα πλοήγησης, εντοπισμού και λήψης εγγράφων (προεδρικά διατάγματα, νόμους, υπουργικές αποφάσεις, εγκυκλίους, διευκρινιστικά έγγραφα των Υπουργείων, κτλ) με τη χρήση πολλαπλών φίλτρων, εννοιολογικών κατηγοριών και δομημένων ομαδοποιήσεων. Είναι η πρώτη φορά επίσης που συγκεντρώνεται σε ένα σημείο το σύνολο της γραπτής παραγωγής των αρμόδιων φορέων στον τομέα της Μετανάστευσης. Η αρχική μορφή της Βιβλιοθήκης υπήρξε έντυπη και δημοσιεύτηκε ως Παράρτημα στο βιβλίο μου για την 'Ιστορική αναδρομή της Μεταναστευτικής νομοθεσίας (1849-2018)'. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει με ένα ή πολλαπλά φίλτρα ταυτόχρονα ενεργά, περιορίζοντας έτσι θεαματικά το χρόνο εύρεσης της πληροφορίας και κατά συνέπεια το χρόνο άσκησης διοίκησης και εξυπηρέτησης του πολίτη. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η χρήση του Συστήματος είναι δυνατόν να οδηγήσει και σε σημαντική μείωση των λειτουργικών εξόδων (χαρτί, εκτυπωτές και αναλώσιμα αυτών) των Δημοσίων Υπηρεσιών καθώς καθιστά μη απαραίτητη πλέον την τήρηση φυσικού, έντυπου αρχείου εγγράφων (τελευταία ενημέρωση: 16-11-2021).

Για λόγους διαλειτουργικότητας και ακεραιότητας των πληροφοριών, ο συγκεκριμένος τομέας του Civilitas.GR δεν είναι διαθέσιμος σε κινητές συσκευές (πλην tablet). Παρακαλώ επισκεφτείτε την desktop/laptop έκδοση της σελίδας για τη μέγιστη εμπειρία πλοήγησης.

 
Asset 8@2x.png
arrow&v
RESET
arrow&v
RESET
arrow&v
RESET
RESET
RESET
RESET
arrow&v
RESET
RESET

στατιστικά

τελευταία ενημέρωση:

Έτος
Κατηγορία
Γλ.
Αριθμός εγγράφου
Τίτλος εγγράφου
1849
Νόμος
FR
νόμος της 3ης Δεκεμβρίου 1849
Sur la naturalization et le séjour des étrangers en France
1876
Νόμος
GR
ν.ΦΠΑ’(581)/1876 (αριθ. 54/14-12-1876)
Περί συνοικισμού αλλοδαπών οικογενειών κατά την θέσιν Ταβέρνα του δήμου Βουπρασίων της επαρχίας Ηλείας
1886
Νόμος
GR
ν.ΑΤΞΔ’(1364)/1886 (αριθ. 87/09-04-1886)
Περί κατατάξεως εις τον στρατόν αλλοδαπών αξιωματικών
1888
Βασιλικό Διάταγμα
FR
Διάταγμα No. 19897 της 02/10/1888
Décret relatif aux Étrangers résidant en France.
1893
Νόμος
FR
νόμος αριθ. 27148 της 8ης Αυγούστου 1893
Loi relative au séjour des Étrangers en France et à la Protection du travail national
1905
Βασιλικό Διάταγμα
EN
Aliens Act, Ch. 13, 11/08/1905
An Act to amend the Law with regard to Aliens.
1909
Νόμος
GR
ν.ΓΤΠΗ’(3388)/1909 (ΦΕΚ Α’ 248/23-10-1909)
Περί προσκλήσεως αλλοδαπών αξιωματικών διά τον οργανισμόν του στρατού της ξηράς
1909
Νόμος
GR
ν.ΓΥΚΕ(3425)/1909 (ΦΕΚ Α’ 274/21-11-1909)
Περί μετακλήσεως αλλοδαπών αξιωματικών του Ναυτικού
1909
Νόμος
GR
ν.ΓΥΚς’(3426)/1909 (ΦΕΚ Α’ 274/21-11-1909)
Περί μετακλήσεως αλλοδαπών ναυπηγού, μηχανικού και αρχιτεχνίτου τορπιλλητών και αρχιτεχνίτου οπλουργού.
1910
Νόμος
GR
ν.ΓΨΚς’(3726)/1910 (ΦΕΚ Α’ 167/12-05-1910)
Περί μετακλήσεως αλλοδαπών τηλεγραφικών υπαλλήλων
1911
Νόμος
GR
ν.ΓΨΞΗ’(3768)/1911 (ΦΕΚ Α’ 72/28-03-1911)
Περί προσκλήσεως αλλοδαπών αξιωματικών διά τον στρατόν της ξηράς
1911
Νόμος
GR
ν.ΓΩΚΔ’(3824)/1911 (ΦΕΚ Α’ 204/30-07-1911)
Περί μετακλήσεως αλλοδαπών αξιωματικών προς οργάνωσιν της Χωροφυλακής (Αναδημοσίευσις)
1911
Νόμος
GR
ν.ΓϠΚΖ’(3927)/1911 (ΦΕΚ Α’ 285/11-10-1911)
Περί μετακλήσεως αλλοδαπών διά την γεωργική και δασικήν υπηρεσίαν του Κράτους
1912
Νόμος
GR
ν.ΔΡΒ’(4102)/1912 (ΦΕΚ Α’ 322/10-10-1912)
Περί μετακλήσεως αλλοδαπού οργανωτού των φυλακών
1912
Νόμος
GR
ν.ΔΡς’(4106)/1912 (ΦΕΚ Α’ 323/11-10-1912)
Περί συμπληρώσεως της εξ αλλοδαπών δασικής αποστολής και καταρτισμού της υπηρεσίας αυτής
1912
Νόμος
FR
νόμος αριθ. 4359 της 16ης Ιουλίου 1912
Loi sur l’ exercice des professions ambulantes et la réglementation de la circulation des nomades
1913
Νόμος
GR
ν.ΔΡΜΕ’(4145)/1913 (ΦΕΚ Α’ 68/11-04-1913)
Περί μετακλήσεως ειδικών αλλοδαπών προς μελέτην της εγκαταστάσεως του Πολεμικού Ναυστάθμου
1913
Νόμος
GR
ν.ΔΡΜΗ’(4148)/1913 (ΦΕΚ Α’ 68/11-04-1913)
Περί προσλήψεως αλλοδαπών εις την υπηρεσίαν του Β. Ναυτικού
1913
Νόμος
GR
ν.ΔΡΞ’(4160)/1913 (ΦΕΚ Α’ 60/03-04-1913)
Περί προσλήψεως αλλοδαπών φυλάκων εν τη υπηρεσία των φυλακών
1914
Βασιλικό Διάταγμα
EN
Aliens Restriction Act, Ch. 12, 05/081914
An Act to enable His Majesty in time of war or imminent national danger or great emergency by Order in Council to impose Restrictions on Aliens and make such provisions as appear necessary or expedient for carrying such restrictions into effect.
1914
Προεδρικό Διάταγμα
FR
Διάταγμα Νο. 7422 της 2ας Αυγούστου 1914
Décret relative aux mesures à prendre à l’ égard des étrangers stationnés en France
1917
Προεδρικό Διάταγμα
FR
Διάταγμα Νο. 10909 της 2ας Απριλίου 1917
Décret portant création d’ une carte d’ identité à l’ usage des étrangers
1917
Προεδρικό Διάταγμα
FR
Διάταγμα Νο. 11009 της 21ης Απριλίου 1917
Décret concernant le recrutement, la circulation et la surveillance de la main-d’oeuvre étrangère et coloniale en France
1918
Νόμος
GR
ν.1262/1918 (ΦΕΚ Α’ 78/12-04-1918)
Περί προσλήψεως ημεδαπών και αλλοδαπών διά τον Ναυτιλιακόν έλεγχον και προσθήκης οικονομικών διατάξεων
1919
Βασιλικό Διάταγμα
ΕΝ
Aliens Restriction Act, Ch. 92, 23/12/1919
An Act to continue and extend the provisions of the Aliens Restriction Act, 1914
1920
Νόμος
GR
ν.1977/1920 (ΦΕΚ Α’ 38/13-02-1920)
Περί μετακλήσεως αλλοδαπών καθηγητών προς διδασκαλίαν των ξένων γλωσσών εν ταις εμπορικαίς σχολαίς
1920
Νόμος
GR
ν.2475/1920 (ΦΕΚ Α’ 214/07-09-1920)
Περί μεταναστεύσεως και αποδημίας
1922
Νόμος
GR
ν.2870/1922 (ΦΕΚ Α’ 119/20-07-1922)
Περί της παρανόμου μεταφοράς προσώπων ομαδόν ερχομένων εις Ελληνικούς λιμένας εκ της αλλοδαπής
1925
Νομοθετικό Διάταγμα
GR
Ν.Δ. της 27ης/09/1925 (ΦΕΚ Α’ 292/07-10-1925)
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Νόμου 3275 της 24/29 Ιανουαρίου 1925 «περί εγκαταστάσεως και κινήσεως αλλοδαπών εν Ελλάδι»
1925
Νόμος
GR
ν.3275/1925 (ΦΕΚ Α’ 24/29-01-1925)
Περί εγκαταστάσεως και κινήσεως αλλοδαπών εν Ελλάδι
1926
Νομοθετικό Διάταγμα
GR
Ν.Δ. της 10ης/03/1926 (ΦΕΚ Α’ 90/11-03-1926)
Περί εγκαταστάσεως και κινήσεως αλλοδαπών εν Ελλάδι, Αστυνομικού ελέγχου, διαβατηρίων και απελάσεων και εκτοπίσεων
1927
Νομοθετικό Διάταγμα
GR
Ν.Δ. της 17ης/06/1927 (ΦΕΚ Α’ 124/23-06-1927)
Περί κυρώσεως του από 10 Μαρτίου 1926 Ν. Διατάγματος «περί εγκαταστάσεως και κινήσεως αλλοδαπών εν Ελλάδι αστυνομικού ελέγχου, διαβατηρίων και απελάσεων και εκτοπίσεων»
1929
Νόμος
GR
ν.4310/1929 (ΦΕΚ Α’ 287/16-08-1929)
Περί εγκαταστάσεως και κινήσεως αλλοδαπών εν Ελλάδι, αστυνομικού ελέγχου, διαβατηρίων και απελάσεων και εκτοπίσεων
1930
Νόμος
GR
ν.4756/1930 (ΦΕΚ Α’ 170/16-05-1930)
Περί τροποποιήσεως των «περί αποδημίας και μεταναστεύσεως» και «περί διαβατηρίων» νόμων
1931
Προεδρικό Διάταγμα
GR
Π.Δ. της 08ης/03/1931 (ΦΕΚ Α’ 58/12-03-1931)
Περί των απαιτουμένων πιστοποιητικών διά την έκδοσιν διαβατηρίων
1932
Νόμος
GR
ν.5405/1932 (ΦΕΚ Α’ 121/20-04-1932)
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του νόμου 4310 «περί εγκαταστάσεως και κινήσεως αλλοδαπών εν Ελλάδι»
1936
Αναγκαστικός Νόμος
GR
Α.Ν. 320/1936 (ΦΕΚ Α’ 498/10-11-1936)
Περί οργανικών τινών διατάξεων του Υφυπουργείου Δημοσίας Ασφαλείας
1936
Αναγκαστικός Νόμος
GR
Α.Ν. 376/1936 (ΦΕΚ Α’ 546/18-12-1936)
Περί μέτρων ασφαλείας οχυρών θέσεων
1936
Αναγκαστικός Νόμος
GR
Α.Ν. 46/1936 (ΦΕΚ Α’ 379/31-08-1936)
Περί συστάσεως Υφυπουργείου Εργασίας
1936
Αναγκαστικός Νόμος
GR
Α.Ν. της 25ης/01/1936 (ΦΕΚ Α’ 58/25-01-1936)
Περί Συστάσεως Υπηρεσίας Αμύνης του Κράτους
1940
Βασιλικό Διάταγμα
GR
Β.Δ. της 07ης/09/1940 (ΦΕΚ Α’ 291/12-09-1940)
Περί οριστικής απομακρύνσεως αλλοδαπών ή μη Ελλήνων την εθνικότητα εγκατεστημένων εν επιτηρουμέναις ζώνες
1948
Νόμος
GR
ν.719/1948 (ΦΕΚ Α’ 168/28-06-1948)
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν.4310)1929 «περί εγκαταστάσεως και κινήσεως αλλοδαπών εν Ελλάδι, αστυνομικού ελέγχου, διαβατηρίων, κτλ», ως ετροποποιήθη διά του Ν.5405)1932 και προσθήκης συναφών προς τον έλεγχον κινήσεως των επιβατών και των μεταφορικών μέσων διατάξεων
1949
Αναγκαστικός Νόμος
GR
Α.Ν. 870/1949 (ΦΕΚ Α’ 12/15-01-1949)
Περί αντικαταστάσεως του εδαφ. α’ του 1ου αρθ. του από 25/01/1936 Α.Ν. ως ούτος ετροποποιήθη διά του υπ’ αριθ. 320 Α.Ν. «περί οργανικών τινών διατάξεων του Υπουργείου Ασφαλείας»
1949
Νομοθετικό Διάταγμα
GR
Ν.Δ. 1096/1949 (ΦΕΚ Α’ 225/24-09-1949)
Περί ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος υπό αλλοδαπών
1949
Νομοθετικό Διάταγμα
GR
Ν.Δ. 1109/1949 (ΦΕΚ Α’ 234/30-09-1949)
Περί επεκτάσεως της ισχύος της περί Αλλοδαπών ισχυούσης Νομοθεσίας και εις την περιφέρειαν Γενικής Διοικήσεως Δωδεκανήσου
1951
Βασιλικό Διάταγμα
GR
Β.Δ. της 22ας/09/ 1951 (ΦΕΚ Α’ 262/22-09-1951)
Περί οργανώσεως και συνθέσεως των Υπηρεσιών Επιλύσεως Εργατικών Διαφορών, Αδειών Εργασίας Αλλοδαπών και Γραφείου Γενικού Διευθυντού
1954
Βασιλικό Διάταγμα
GR
Β.Δ. της 06ης/09/1954 (ΦΕΚ Α’ 212/08-09-1954)
Περί καταργήσεως της Γενικής Διευθύνσεως Αλλοδαπών και ιδρύσεως «Διευθύνσεως Αλλοδαπών»
1954
ΚΥΑ
GR
ΚΥΑ 76028/1954 (ΦΕΚ Β’ 16/25-01-1954)
Περί προϋποθέσεων και υποχρεώσεων διά την μετάκλησιν αλλοδαπών καλλιτεχνών
1955
Νόμος
GR
ν.3185/1955 (ΦΕΚ Α’ 91/16-04-1955)
Περί κέντρων διακοπών και παραθερισμού αλλοδαπών εν Ελλάδι
1959
Νομοθετικό Διάταγμα
EN
Ν.Δ. 3989/1959 (ΦΕΚ Α’ 201/26-09-1959)
Περί κυρώσεως της πολυμερούς Συμβάσεως περί της νομικής καταστάσεως των Προσφύγων
1961
Συνθήκη
EN
ETS No 35/18-10-1961
European Social Charter
1962
ΥΑ
GR
ΠΥΣ 9/1962 (ΦΕΚ Α’ 31/22-02-1962)
Περί εγκρίσεως της εισόδου και παραμονής επί τρίμηνον εν Ελλάδι των υπηκόων της Ν. Ζηλανδίας άνευ προξενικής θεωρήσεως
1967
Αναγκαστικός Νόμος
GR
Α.Ν. 89/1967 (ΦΕΚ Α’ 132/01-08-1967)
Περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών
1968
Αναγκαστικός Νόμος
GR
Α.Ν. 448/1968 (ΦΕΚ Α’ 130/14-06-1968)
Περί χορηγήσεως αδείας εργασίας εις αλλοδαπούς εν επειγούση ανάγκη
1970
Νομοθετικό Διάταγμα
EN
Ν.Δ. 503/1970 (ΦΕΚ Α’ 108/15-05-1970)
Περί κυρώσεως της υπογραφείσης εν Βιέννη την 18ην Απριλίου 1961 υπό την αιγίδα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών Συμβάσεως περί των διπλωματικών σχέσεων
1974
Νομοθετικό Διάταγμα
GR
Ν.Δ. 53/1974 (ΦΕΚ Α’ 256/20-09-1974)
Περί κυρώσεως της εν Ρώμη την 4ην/11/1950 υπογραφείσης Συμβάσεως «διά την προάσπισιν των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών», ως και του Προσθέτου εις αυτήν Πρωτοκόλλου των Παρισίων της 20ης/03/1952
1975
Νόμος
GR
ν.139/1975 (ΦΕΚ Α’ 176/25-08-1975)
Περί κυρώσεως της εν Νέα Υόρκη την 28 Σεπτεμβρίου 1954 υπογραφείσης Διεθνούς Συμβάσεως και του συνοδεύοντος ταύτην παραρτήματος περί του καθεστώτος των ανιθαγενών
1975
Νόμος
GR
ν.90/1975 (ΦΕΚ Α’ 150/23-07-1975)
Περί κυρώσεως της εν Βιέννη την 24ην Απριλίου 1963 υπογραφείσης Διεθνούς Συμβάσεως επί των Προξενικών Σχέσεων
1977
ΥΑ
GR
ΥΑ 9760/28-134012 (ΦΕΚ Β’ 448/16-05-1977)
Περί καθορισμού υποχρεώσεων των παρεχόντων τόπον διαμονής εις αλλοδαπούς, τύπου δελτίου αφίξεως – αναχωρήσεως αλλοδαπών εκ Ξενοδοχείων κλπ. και υποχρεώσεων των Αστυνομικών Υπηρεσιών
1977
ΥΑ
GR
ΥΑ 9768 (ΦΕΚ Β’ 391/21-04-1977)
Περί καθιερώσεως νέου τύπου δελτίων αφίξεως και αναχωρήσεως των εισερχομένων και εξερχομένων εκ της χώρας ημεδαπών και αλλοδαπών
1983
Προεδρικό Διάταγμα
GR
Π.Δ. 525/1983 (ΦΕΚ Α’ 203/31-12-1983)
Είσοδος και διαμονή αλλοδαπών στην Ελλάδα σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων υπ’ αριθ (…)
1984
Νόμος
GR
ν.1426/1984 (ΦΕΚ Α’ 32/21-03-1984)
Για την κύρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη
1984
Νόμος
GR
ν.1453/1984 (ΦΕΚ Α’ 88/16-06-1984)
Κύρωση Συμφωνίας για την προαγωγή της διμερούς συνεργασίας σε θέματα εργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου
1984
Νόμος
GR
ν.1497/1984 (ΦΕΚ Α’ 188/27-11-1984)
Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων
1987
Προεδρικό Διάταγμα
GR
Π.Δ. 499/1987 (ΦΕΚ Α’ 238/31-12-1987)
Διακίνηση και διαμονή στην Ελλάδα των εργαζομένων υπηκόων των Κρατών Μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των οικογενειών τους σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες του Συμβουλίου (…)
1988
Νόμος
GR
ν.1782/1988 (ΦΕΚ Α’ 116/03-06-1988)
Κύρωση της Σύμβασης κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας
1990
Προεδρικό Διάταγμα
GR
Π.Δ. 30/1990 (ΦΕΚ Α’ 11/05-02-1990)
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 525/1983 (…) και Π.Δ. 499/1987 (…)
1991
Νόμος
GR
ν.1941/1991 (ΦΕΚ Α’ 41/18-03-1991)
Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις
1991
Νόμος
GR
ν.1975/1991 (ΦΕΚ Α’ 184/04-12-1991)
Είσοδος-έξοδος, παραμονή, εργασία, απέλαση αλλοδαπών, διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπών προσφύγων και άλλες διατάξεις
1992
ΚΥΑ
GR
ΚΥΑ 4803/13/10α/1992 (ΦΕΚ Β’ 455/15-07-1992)
Προϋποθέσεις και διαδικασία εισόδου-εξόδου των υπό ναυτολόγηση ή απόλυση αλλοδαπών ναυτικών
1992
ΚΥΑ
GR
ΚΥΑ 4803/13/13α/1992 (ΦΕΚ Β’ 667/11-11-1992)
Τρόπος επιβολής, είσπραξης, διαχείρισης και αναπροσαρμογής του προστίμου που επιβάλλεται στους εργοδότες και αλλοδαπούς για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών
1992
ΚΥΑ
GR
ΚΥΑ 4803/13/4κγ/2006 (ΦΕΚ Β’ 407/26-06-1992)
Καθορισμός των κριτηρίων και της διαδικασίας για την εγγραφή και διαγραφή αλλοδαπών από τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθυμήτων Αλλοδαπών
1992
ΚΥΑ
GR
ΚΥΑ 4803/13/7α/1992 (ΦΕΚ Β’ 407/26-06-1992)
Καθορισμός λεπτομερειών για την εκτέλεση αποφάσεων απέλασης αλλοδαπών
1992
ΚΥΑ
GR
ΚΥΑ 4803/13/8-α/1992 (ΦΕΚ Β’ 498/31-07-1992)
Όροι και διαδικασία για τη χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση των αδειών εργασίας σε αλλοδαπούς καθώς και επιβολή χρηματικής εγγύησης για έξοδα επαναπατρισμού σε βάρος των καλούντων αλλοδαπούς
1992
ΚΥΑ
GR
ΚΥΑ 4803/13/9-α/1992 (ΦΕΚ Β’ 397/19-06-1992)
Εξαιρέσεις αλλοδαπών από την υποχρέωση τήρησης της διαδικασίας προέγκρισης ή εφοδιασμού με άδεια εργασίας
1993
ΚΥΑ
GR
ΚΥΑ 4803/13/17-6/1993 (ΦΕΚ Β’ 2/07-01-1993)
Αρμοδιότητα Υπηρεσιών Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως για τη χορήγηση αδειών εργασίας για ορισμένες κατηγορίες επαγγελμάτων
1993
ΚΥΑ
GR
ΚΥΑ 4803/13/23γ’/1993 (ΦΕΚ Β’ 544/27-07-1993)
Τροποποίηση της 4803/13/13α’/11-11-1992 απόφασης των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών, Εργασίας και Δημόσιας Τάξης «Τρόπος επιβολής, είσπραξης, διαχείρισης και αναπροσαρμογής (…)»
1993
ΚΥΑ
GR
ΚΥΑ 4803/13/8-ιε/1993 (ΦΕΚ Β’ 696/09-09-2013)
Τροποποίηση της 4803/13/8-α/29-07-1992 απόφασης των Υπουργών Εξωτερικών, Εργασίας, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Δημοσίας Τάξεως «όροι και διαδικασία για τη χορήγηση κλπ αδειών εργασίας σε αλλοδαπούς…» (ΦΕΚ 498 Β’)
1993
Προεδρικό Διάταγμα
GR
Π.Δ. 83/1993 (ΦΕΚ Α’ 36/19-03-1993)
Διαδικασία εξέτασης αιτήσεως αλλοδαπού για την αναγνώρισή του ως πρόσφυγα, ανάκληση της αναγνώρισης και τρόπος συνεργασίας και ενημέρωσης του Εκπροσώπου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα
1994
ΚΥΑ
GR
KYA 3312.20α/02/94 (ΦΕΚ Β’ 371/19-05-1994)
Υποχρεώσεις πλοιάρχων, ναυτικών πρακτόρων και πλοιοκτητών για έξοδα συντήρησης και επαναπατρισμού αλλοδαπών ναυτικών που εισέρχονται παράνομα στη χώρα
1994
Προεδρικό Διάταγμα
GR
Π.Δ. 79/1994 (ΦΕΚ Α’ 56/14-04-1994)
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 83/1993 (Α’ 36) «Διαδικασία εξέτασης αιτήσεως αλλοδαπού για την αναγνώρισή του ως πρόσφυγα κλπ»
1995
ΚΥΑ
GR
ΚΥΑ 33140/1995 (ΦΕΚ Β’ 181/16-03-1995)
Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών εργασίας αλλοδαπών
1995
ΥΑ
GR
ΥΑ 4803/13/4-μβ’ (ΦΕΚ Β’ 918/08-11-1995)
Υποχρεώσεις προσώπων που παρέχουν διαμονή σε αλλοδαπούς. Δελτία Άφιξης – Αναχώρησης
1996
Έγγραφο
EN
ETS No 163/3-05-1996
Αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης - European Social Charter (revised)
1996
ΚΥΑ
GR
ΚΥΑ 33357/1996 (ΦΕΚ Β’ 442/11-06-1996)
Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών εργασίας αλλοδαπών
1996
ΚΥΑ
GR
ΚΥΑ 34527/1996 (ΦΕΚ Β’ 984/30-10-1996)
Συμπλήρωση της 4803/13/9-α/28-05-1992 απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Δημόσιας Τάξης «Εξαιρέσεις αλλοδαπών από την υποχρέωση τήρησης της διαδικασίας προέγκρισης ή εφοδιασμού με άδεια εργασίας»
1996
Νόμος
GR
ν.2407/1996 (ΦΕΚ Α’ 103/04-06-1996)
Κύρωση Συμφωνίας εποχιακής απασχόλησης εργατικού δυναμικού μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας καθώς και των Παραρτημάτων αυτής
1996
Νόμος
GR
ν.2434/1996 (ΦΕΚ Α’ 188/20-08-1996)
Μέτρα πολιτικής για την απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες διατάξεις
1996
Νόμος
GR
ν.2452/1996 (ΦΕΚ Α’ 283/31-12-1996)
Ρύθμιση θεμάτων προσφύγων κατά τροποποίηση των διατάξεων του ν.1975/1991 και άλλες διατάξεις
1997
Έγγραφο
EN
C 382/1/16-12-1997
Ψήφισμα σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να θεσπισθούν όσον αφορά την καταπολέμηση των εικονικών γάμων
1997
ΚΥΑ
GR
ΚΥΑ 33266/1997 (ΦΕΚ Β’ 605/18-07-1997)
Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών εργασίας αλλοδαπών
1997
Προεδρικό Διάταγμα
GR
ΠΔ 124/1997 (ΦΕΚ Α’ 112/03-06-1997)
Καθιέρωση ταξιδιωτικού εγγράφου (Laissez-Passez) για τους υπό απομάκρυνση αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών
1997
Προεδρικό Διάταγμα
GR
ΠΔ 358/1997 (ΦΕΚ Α’ 240/28-11-1997)
Προϋποθέσεις και διαδικασία για τη νόμιμη παραμονή και εργασία αλλοδαπών στην Ελλάδα που δεν είναι υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
1997
Προεδρικό Διάταγμα
GR
ΠΔ 359/1997 (ΦΕΚ Α’ 240/28-11-1997)
Χορήγηση της κάρτας παραμονής περιορισμένης χρονικής διάρκειας σε αλλοδαπούς
1997
Νόμος
GR
ν.2482/1997 (ΦΕΚ Α’ 73/16-05-1997)
Κύρωση Συμφωνίας εποχιακής απασχόλησης εργατικού δυναμικού μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αλβανίας
1997
Νόμος
GR
ν.2514/1997 (ΦΕΚ Α’ 140/27-06-1997)
(Προσχώρηση της Ελλάδας στη Σύμβαση Σένγκεν)
1998
ΚΥΑ
GR
ΚΥΑ 3011/2/11-ι’ (ΦΕΚ Β’ 830/12-08-1998)
Καθορισμός του ύψους του ποσού ημερησίου συναλλάγματος των αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για είσοδο στη χώρα μας
1998
ΚΥΑ
GR
ΚΥΑ 33218/1998 (ΦΕΚ Β’ 589/15-06-1998)
Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών εργασίας αλλοδαπών
1998
Προεδρικό Διάταγμα
GR
ΠΔ 189/1998 (ΦΕΚ Α' 140/25-06-1998)
Προϋποθέσεις και διαδικασία παροχής άδειας εργασίας ή άλλης βοήθειας για επαγγελματική αποκατάσταση των αναγνωρισμένων από την πολιτεία ως προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των προσωρινά διαμενόντων για λόγους ανθρωπιστικούς.
1998
Προεδρικό Διάταγμα
GR
ΠΔ 241/98 (ΦΕΚ Α΄180/29-07-1998)
Τροποποίηση του Π.Δ. 358/97 (Α’ 240) «Προϋποθέσεις και διαδικασία για τη νόμιμη παραμονή και εργασία αλλοδαπών στην Ελλάδα που δεν είναι υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
1998
Προεδρικό Διάταγμα
GR
ΠΔ 242/98 (ΦΕΚ Α΄180/29-07-1998)
Τροποποίηση του Π.Δ. 359/97 (Α’ 240) «Χορήγηση της Κάρτας Παραμονής Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας σε αλλοδαπούς»
1998
Προεδρικό Διάταγμα
GR
ΠΔ 5/1998 (ΦΕΚ Α’ 15/21-01-1998)
Προϋποθέσεις και διαδικασία έλευσης και εγκατάστασης μελών οικογένειας αλλοδαπού
1999
ΚΥΑ
GR
ΚΥΑ 33207/1999 (ΦΕΚ Β’ 708/19-05-1999)
Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών εργασίας αλλοδαπών
1999
ΚΥΑ
GR
ΚΥΑ 33974/1999 (ΦΕΚ Β’ 1933/27-10-1999)
Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και διάρκεια της χορήγησης της Κάρτας Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας στα παιδιά του εδαφίου 2 της παρ. 4 του αρθ. 17 του ν.2713/1999 (ΦΕΚ Α’ 89/30-04-1999)
1999
Προεδρικό Διάταγμα
GR
ΠΔ 266/1999 (ΦΕΚ Α’ 217/20-10-1999)
Διοικητική υπαγωγή και λειτουργία του υφιστάμενου στο Λαύριο Αττικής Κέντρου Προσφύγων και κοινωνική προστασία των αναγνωρισμένων προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των παραμενόντων για ανθρωπιστικούς λόγους.
1999
Προεδρικό Διάταγμα
GR
ΠΔ 61/1999 (ΦΕΚ Α’ 63/06-04-1999)
Διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπού ως πρόσφυγα, ανάκληση της αναγνώρισης και απέλαση αυτού, έγκριση εισόδου των μελών της οικογενείας του και τρόπος συνεργασίας με τον εκπρόσωπο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα
1999
Νόμος
GR
ν.2676/1999 (ΦΕΚ Α’ 1/05-01-1999)
Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις
1999
Νόμος
GR
ν.2713/1999 (ΦΕΚ Α’ 89/30-04-1999)
Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις
2000
Οδηγία
GR
EE L 180/22/19-07-2000
Οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000 περί εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής
2000
Οδηγία
GR
EE L 303/16/02-12-2000
Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2000 για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία
2000
Κανονισμός
EN
L 316/15-12-2000 (2000/2725/EK)
Σχετικά με τη θέσπιση του «Eurodac» για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή της σύμβασης του Δουβλίνου
2000
ΚΥΑ
GR
ΚΥΑ 30261 (ΦΕΚ Β’ 366/24-03-2000)
Συμπλήρωση της 4803/13/9-1/28-05-92 απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Δημόσιας Τάξης. Εξαιρέσεις αλλοδαπών από την υποχρέωση τήρησης της διαδικασίας προέγκρισης ή εφοδιασμού με άδεια εργασίας
2000
ΚΥΑ
GR
ΚΥΑ 30426 (ΦΕΚ Β’ 803/30-06-2000)
Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών εργασίας αλλοδαπών
2000
ΚΥΑ
GR
ΚΥΑ 4803/13/13-λδ’ (ΦΕΚ Β’ 298/10-03-2000)
Αναπροσαρμογή του προστίμου που επιβάλλεται στους εργοδότες που απασχολούν αλλοδαπούς χωρίς άδεια
2001
ΚΥΑ
GR
KYA 30300 (ΦΕΚ Β’ 198/01-03-2001)
Συμπλήρωση της 4803/13/9/-α/28-05-1992 απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Δημόσιας Τάξης «Εξαιρέσεις αλλοδαπών από την υποχρέωση (…)»
2001
Νόμος
GR
ν.2910/2001 (ΦΕΚ Α’ 91/02-05-2001)
Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις.
2001
Νόμος
GR
ν.2922/2001 (ΦΕΚ Α’ 135/27-06-2001)
Κύρωση της Συμφωνίας κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας
2002
Κανονισμός
EN
EE L 157/15-06-2002 (ΕΚ 1030/2002)
Για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών
2002
Έγγραφο
GR
Εγγρ. 31372/20-08-2002
Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν.2910/2001 όπως τροποποιήθηκε με το ν.3013/2002
2002
Νόμος
GR
ν.3013/2002 (ΦΕΚ Α’ 102/01-05-2002)
Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις
2002
Νόμος
GR
ν.3057/2002 (ΦΕΚ Α’ 239/10-10-2002)
Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν.2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις
2002
Νόμος
GR
ν.3074/2002 (ΦΕΚ Α’ 296/04-12-2002)
Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις.
2003
Κανονισμός
EN
EE L 31/06-02-2003 (2003/9/ΕΚ)
Σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη
2003
Κανονισμός
GR
L 50/1/25-02-2003 (EK 343/2003)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 343/2003 του Συμβουλίου 18ης Φεβρουαρίου 2003 για τη θέσπιση των κριτηρίων και µηχανισµών για τον προσδιορισµό του κράτους µέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος µέλος από υπήκοο τρίτης χώρας
2003
Εγκύκλιος
GR
Εγκ. 38/2003 (14789/27-08-2003)
Ανανέωση αδειών εργασίας αλλοδαπών αγρεργατών
2003
ΚΥΑ
GR
ΚΥΑ 17529/2003 (ΦΕΚ Β’ 184/19-02-2003)
Υπαγωγή στις ρυθμίσεις του αρθ. 35, παρ. 1, περ, ε’ ν.2910/2001 των αλλοδαπών εργαζομένων στις εταιρείες που λειτουργούν σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις των ν.387/1976, ν.2299/1995, ν.2364/1995
2003
ΚΥΑ
GR
ΚΥΑ 4000/2/7-α’/2003 (ΦΕΚ Β’ 392/04-04-2003)
Καθορισμός των κριτηρίων και της διαδικασίας για την εγγραφή και διαγραφή αλλοδαπών από τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθυμήτων Αλλοδαπών
2003
ΚΥΑ
GR
ΚΥΑ 63574/2003 (ΦΕΚ Β’ 793/19-06-2003)
Υπαγωγή στις ρυθμίσεις του άρθ. 35, παρ. 1, περ. ε του ν.2910/2001 των αλλοδαπών διευθυντών, στελεχών και λοιπών εν γένει εργαζόμενων στις αεροπορικές εταιρείες (…)
2003
Νόμος
GR
ν.3103/2003 (ΦΕΚ Α’ 23/29-01-2003)
Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις
2003
Νόμος
GR
ν.3146/2003 (ΦΕΚ Α’ 125/23-05-2003)
Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών και άλλες διατάξεις
2003
Νόμος
GR
ν.3153/2003 (ΦΕΚ Α’ 153/19-06-2003)
Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας
2003
Νόμος
GR
ν.3169/2003 (ΦΕΚ Α’ 189/24-07-2003)
Οπλοφορία, χρήση πυροβόλων όπλων από αστυνομικούς, εκπαίδευσή τους σε αυτά και άλλες διατάξεις
2003
Νόμος
GR
ν.3202/2003 (ΦΕΚ Α’ 284/11-12-2003)
Εκλογικές δαπάνες κατά τις νομαρχιακές και δημοτικές εκλογές, οικονομική διοίκηση και διαχείριση των Ο.Τ.Α., θέματα αλλοδαπών και άλλες διατάξεις
2003
Νόμος
GR
ν.3207/2003 (ΦΕΚ Α’ 302/24-12-2003)
Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής Προετοιμασίας και άλλες διατάξεις
2004
Κανονισμός
EN
EE L 261/19/06-08-2014 (2004/81/EK)
Σχετικά με τον τίτλο παραμονής που χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών θύματα εμπορίας ανθρώπων ή συνέργειας στη λαθρομετανάστευση, οι οποίοι συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές
2004
Κανονισμός
EN
EE L 304/12/30-09-2004 (2004/83/EK)
Για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους λόγους
2004
Εγκύκλιος
GR
Εγκ. 12/2014 (20698/17-04-2014)
Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης που ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής του, ήτοι των παραγράφων 11 και 12, αρθ. 138, ν.4251/2014
2004
ΚΥΑ
GR
ΚΥΑ 4865/2004/04 (ΦΕΚ Β’ 636/30-04-04)
Ρύθμιση θεμάτων εισόδου, παραμονής και εργασίας αλλοδαπών εργαζομένων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.
2004
Νόμος
GR
ν.3242/2004 (ΦΕΚ Α’ 102/24-05-2004)
Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.
2004
Νόμος
GR
ν.3254/2004 (ΦΕΚ Α’ 137/22-07-2004)
Ρύθμιση θεμάτων των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις.
2004
Νόμος
GR
ν.3274/2004 (ΦΕΚ Α’ 195/19-10-2004)
Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού
2005
Μελέτη
GR
N/A
Η διαμόρφωση της μεταναστευτικής πολιτικής στην Ελλάδα. Ιστορική αναδρομή του νομοθετικού πλαισίου.
2005
Έγγραφο
GR
N/A
Οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου "Αίτηση για άδεια διαμονής"
2005
Έγγραφο
GR
N/A
Αίτηση για άδεια διαμονής
2005
Μελέτη
GR
N/A
Στάσεις και αντιλήψεις απέναντι στους μετανάστες. Επισκόπηση της διεθνούς και εγχώριας θεωρητικής και εμπειρικής βιβλιογραφίας
2005
Μελέτη
GR
N/A
Η μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριες συνθήκες, διατάξεις και οδηγίες
2005
Έγγραφο
GR
N/A
Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων αιτήσεων
2005
Έγγραφο
GR
Έγγρ. 16932/15-09-2005
Παροχή διευκρινίσεων
2005
Έγγραφο
GR
Έγγρ. 24112/15-12-2005
Διαδικασία υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων υπηκόων τρίτων χωρών
2005
Έγγραφο
GR
Έγγρ. 6634/1-196292/28-12-2005 ΕΛ.ΑΣ.
ν.3386/2005 (αρμοδιότητες ΕΛΑΣ)
2005
Έγγραφο
GR
Έγγρ. Υ1/Γ.Π.οικ. 102120/28-09-2005
Χορήγηση πιστοποιητικού υγείας υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια
2005
Εγκύκλιος
GR
Εγκ. 07/2005 (05-10-2005)
Χορήγηση αδειών διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών (ν.3386/2005)
2005
Εγκύκλιος
GR
Εγκ. 26/2005 (15888/01-09-2005)
Εφαρμογή του ν.3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α’/23-08-2005)
2005
Εγκύκλιος
GR
Εγκ. 30/2005 (19470/20-10-2005)
Εφαρμογή του ν.3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α’/23-08-2005)
2005
Εγκύκλιος
GR
Εγκ. 31/2005 (20123/31-10-2005)
Εφαρμογή του ν.3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α’/23-08-2005)
2005
Εγκύκλιος
GR
Εγκ. 38/2005 (24696/23-12-2005)
Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α’/23-08-2005)
2005
Εγκύκλιος
GR
Εγκ. 70/2005
Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης σε υπηκόους τρίτων χωρών για την τακτοποίηση της νόμιμης διαμονής τους (...).
2005
ΚΥΑ
GR
ΚΥΑ 10323/2005 (ΦΕΚ Β’ 802/13-6-2005)
Επικόλληση αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών των οποίων η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα επί Ειδικού Φύλλου
2005
ΚΥΑ
GR
ΚΥΑ 15887/2005 (ΦΕΚ Β’ 1256/07-09-2005)
Καθορισμός πρόσθετων δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας διαμονής, σύμφωνα με το αρθ. 91, παρ. 11α, ν.3386/2005 (…)
2005
ΚΥΑ
GR
ΚΥΑ 24530/2005 (ΦΕΚ Β’ 1832/27-12-2005)
Καθορισμός δικαιολογητικών για την χορήγηση άδειας διαμονής για ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας
2005
ΚΥΑ
GR
ΚΥΑ 3497.3/550/ΑΣ 4000 (ΦΕΚ Β' 1912/30-12-2005)
Καθορισμός προϋποθέσεων, δικαιολογητικών και διαδικασίας χορήγησης εθνικών θεωρήσεων εισόδου.
2005
Οδηγία
EN
Οδηγία 2005/85/ΕΚ (L 326/13-12-2005)
Σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα
2005
ΥΑ
GR
ΥΑ 3497.3/550/ΑΣ 4000/2005 (ΦΕΚ Β’ 1912/30-12-2005)
Καθορισμός προϋποθέσεων, δικαιολογητικών και διαδικασίας χορήγησης εθνικών θεωρήσεων εισόδου
2005
ΥΑ
GR
ΥΑ οικ.24103/2005 (ΦΕΚ Β’ 1804/21-12-2005)
Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3386/2005.
2005
Νόμος
GR
ν.3320/2005 (ΦΕΚ Α’ 48/23-02-2005)
Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους Ο.Τ.Α.
2005
Νόμος
GR
ν.3386/2005 (ΦΕΚ Α’ 212/23-08-2005)
Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια
2006
Κανονισμός
EN
EE L 105/13-04-2006 (2006/562/ΕΚ)
Για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (Κώδικας Συνόρων του Σένγκεν)
2006
Κανονισμός
EN
EE L 381/4/28-12-2006 (2006/1987/EK)
Σχετικά με τη δημιουργία, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II)
2006
Μελέτη
GR
Έγγρ. 1131.06.2.2/27-02-2006
Πρόσβαση δικηγόρων στις υπηρεσίες αλλοδαπών των Περιφερειών της Χώρας.
2006
Μελέτη
GR
Έγγρ. 1131.06.2.3/15-03-2006
Επαφή υπηρεσίας αλλοδαπών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.) με πληρεξούσιους δικηγόρους αλλοδαπών.
2006
Έγγραφο
GR
Έγγρ. 18049/29-09-2006
Επιστροφή εγγυητικών επιστολών
2006
Έγγραφο
GR
Έγγρ. 18875/26-09-2006
Παροχή διευκρινίσεων για την ανανέωση των αδειών διαμονής που έχουν εκδοθεί με βάση τις διατάξεις της παρ. 11 του αρθ. 91 του ν.3386/2005
2006
Έγγραφο
GR
Έγγρ. 23094/24-11-2006
Παροχή διευκρινίσεων για την ανανέωση των αδειών διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 11 του αρθ. 91 του ν.3386/2005 και ασφαλίζονται στον Ο.Γ.Α.
2006
Έγγραφο
GR
Έγγρ. 7219/25-04-2006
Υποβολή πλαστών δικαιολογητικών
2006
Έγγραφο
GR
Έγγρ. 7391/02-08-2006
Παροχή διευκρινίσεων επί ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του ν.3386/05
2006
Έγγραφο
GR
Έγγρ. Γ32/808/05-06-2006
Έκδοση πιστοποιητικών υγείας σε υπηκόους τρίτων χωρών
2006
Έγγραφο
GR
Εγγρ. 1912/02-02-2006
Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3386/2005 – Διαδικασία μετάκλησης
2006
Έγγραφο
GR
Εγγρ. 2860/16-02-2006
Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3386/2005 (μετακλήσεις)
2006
Έγγραφο
GR
Εγγρ. 5266/29-03-2006
Εφαρμογή των διατάξεων ν.3386/2005 (μετακλήσεις)
2006
Έγγραφο
GR
Εγγρ. 7218/25-04-2006
Διαδικασία κατάθεσης αιτήματος για αρχική άδεια διαμονής
2006
Εγκύκλιος
GR
Εγκ. 01/2006 (15-03-2016)
Χορήγηση - Ανανέωση αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3386/2005
2006
Εγκύκλιος
GR
Εγκ. 1/2006 (349/05-01-2006)
Εφαρμογή του ν.3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α’/23-08-05)
2006
Εγκύκλιος
GR
Εγκ. 12/2006 (8065/10-05-2006)
Εφαρμογή του αρθ. 73 του ν.3386/2005
2006
Εγκύκλιος
GR
Εγκ. 17/2006 (10433/06-06-2006)
Ανανέωση αδειών διαμονής για παροχή εξαρτημένης απασχόλησης και παροχής υπηρεσιών ή έργου – Υπολογισμός ελάχιστων ημερών ασφάλισης
2006
Εγκύκλιος
GR
Εγκ. 33/2006 (18497/20-09-2006)
Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 33/2006 εγκυκλίου
2006
Εγκύκλιος
GR
Εγκ. 47/2006 (21585/07-11-2006)
Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. υπ’ αριθ. 150 (ΦΕΚ 160 Α’) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2003/169/ΕΚ της 25ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες»
2006
Εγκύκλιος
GR
Εγκ. 5/2006 (3032/22-02-2006)
Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3386/2005
2006
Εγκύκλιος
GR
Εγκ. 54/2006 (22898/22-12-2006)
Διαδικασία χορήγησης και ανανέωσης άδειας διαμονής για την παρακολούθηση αδιαβάθμητου εκπαιδευτικού επιπέδου προγραμμάτων σε εργαστήρια ελευθέρων σπουδών
2006
Εγκύκλιος
GR
Εγκ. 6/2006 (11018/01-03-2006)
Εφαρμογή του ν.3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α’/23-08-2005)
2006
ΚΥΑ
GR
ΚΥΑ 10977/2006 (ΦΕΚ Β’ 803/03-07-2006)
Υπαγωγή στις ρυθμίσεις του αρθ. 17, ν.3386/2005 των υπηκόων τρίτων χωρών διευθυντών και στελεχών που εργάζονται στην εταιρεία «KONCAR POWER PLANT AND ELECTRIC TRACTION ENGINEERING Co Ltd» (…)
2006
ΚΥΑ
GR
ΚΥΑ 11702/2006 (ΦΕΚ Β’ 892/12-07-2006)
Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν.3386/2005 των υπηκόων τρίτων χωρών που φοιτούν ή έχουν αποφοιτήσει από δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα
2006
ΚΥΑ
GR
ΚΥΑ 11962/2006 (ΦΕΚ Β’ 928/17-07-2006)
Υπαγωγή στις ρυθμίσεις του αρθ. 17, ν.3386/2005 των υπηκόων τρίτων χωρών διευθυντών, στελεχών και τεχνικών της εταιρείας «THE LOUIS BERGER GROUP INC» η οποία έχει προσληφθεί ως σύμβουλος διαχείρισης της «ΠΑΘΕ» (…)
2006
ΚΥΑ
GR
ΚΥΑ 12760/2006 (ΦΕΚ Β’ 881/11-07-2006)
Υπαγωγή στις ρυθμίσεις του αρθ. 17, ν.3386/2005 των υπηκόων τρίτων χωρών, διευθυντών, στελεχών και λοιπών εργαζομένων στις αεροπορικές εταιρείες που λειτουργούν δυνάμει των διακρατικών συμφωνιών (…)
2006
ΚΥΑ
GR
ΚΥΑ 12762/2006 (ΦΕΚ Β’ 881/11-07-2006)
Υπαγωγή στις ρυθμίσεις του αρθ. 17, ν.3386/2005 των υπηκόων τρίτων χωρών εργαζομένων στην «Κοινοπραξία HANWHA-ROTEM» η οποία έχει αναλάβει το έργο «Προμήθεια νέων συρμών μετρό» (…)
2006
ΚΥΑ
GR
ΚΥΑ 160/2006 (ΦΕΚ Β’ 6/4-1-2006)
Καθορισμός ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων ή ελάχιστου χρονικού διαστήματος ασφάλισης ανά έτος και ασφαλιστικό φορέα για την ανανέωση άδειας διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών καθώς και των όρων και προϋποθέσεων πρόσβασης στην μισθωτή εργασία και σε ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα της περίπτωσης β’ του αρθ. 59 του ν.3386/2005.
2006
ΚΥΑ
GR
ΚΥΑ 1751/2006 (ΦΕΚ Β’ 218/14-02-2006)
Καθορισμός προϋποθέσεων για την υποβολή δήλωσης έναρξης/μεταβολής εργασιών από υ.τ.χ.
2006
ΚΥΑ
GR
ΚΥΑ 18829/2006 (ΦΕΚ Β’ 1426/27-09-2006)
Υπαγωγή στις ρυθμίσεις του αρθ. 17, ν.3386/2005 των υπηκόων τρίτων χωρών διευθυντών, στελεχών και εργαζομένων στην εταιρεία “NIPPPON KAIJI KYOKAI” που λειτουργεί σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις του Π.Δ. 32/1997 (…)
2006
ΚΥΑ
GR
ΚΥΑ 21535/2006 (ΦΕΚ Β’ 1677/16-11-2006)
Καθορισμός του τύπου ειδικής βεβαίωσης που χορηγείται σε υπηκόους τρίτων χωρών για τους οποίους έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή αναστολής ή έχει χορηγηθεί αναστολή από το Διοικητικό Πρωτοδικείο
2006
ΚΥΑ
GR
ΚΥΑ 30053/2006 (ΦΕΚ Β’ 68/24-01-2006)
Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών για το έτος 2006
2006
ΚΥΑ
GR
ΚΥΑ 30702/2006 (ΦΕΚ Β’ 538/28-04-2006)
Συμπλήρωση και τροποποίηση της υπ’ αριθ. 30053/23-01-2006 (ΦΕΚ 68/Β/24-01-2006) ΚΥΑ (…)
[tags]

Η αναζήτηση επέστρεψε

584

αποτελέσματα

αποτέλεσμα

Αναγκαστικός νόμος

Απόφαση

Βασιλικό Διάταγμα

Έγγραφο

Εγκύκλιος

Κανονισμός

ΚΥΑ

Μελέτη

Νομοθετικό Διάταγμα

Νόμος

Οδηγία

ΠΝΠ

Προεδρικό Διάταγμα

Σύμφωνο

Συνθήκη

ΥΑ

7

4

7

120

67

21

161

9

8

106

10

4

36

1

2

21

x
έννοιες - κλειδιά
κατηγορίες εγγράφων

13Α:

6

x

ανθρωπιστικοί λόγοι

7

αποφάσεις επιστροφής

11

αστυνομία

20

ασφάλιση

29

αυτοτελές έγγραφο

12

βιομετρικά

5

γονείς ανήλικων ημεδαπών

4

δεκαετία

4

διακρατικά

8

δικαιολογητικά

διοικητική διαδικασία

38

73

ΕΒΝΔ

15

εξαιρετικοί λόγοι

19

επαρκείς πόροι

7

επενδυτές (golden visa)

26

επενδυτική δραστηριότητα

3

επί μακρόν διαμένοντες

16

εποχιακή εργασία

4

εργασία

24

εσωτερική λειτουργία

37

ευρωπαϊκά/διεθνή

48

ιστορικό πλαίσιο

72

λόγοι δηυόσιας τάξης

11

λοιπές άδειες διαμονής

99

μετακλήσεις

83

νομικό πλαίσιο

19

νομιμοποιήσεις

11

οικογένειες Ελλήνων

17

οικογένειες Ευρωπαίων

4

οικογένειες π.τ.χ.

18

παράβολα

11

παράνομα διαμένοντες

7

πρόστιμα

14

πρόσφυγες

38

τροποποιήσεις

56