Οδικός Χάρτης

ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Οδικός χάρτης

προς τη νόμιμη Μετανάστευση

Ο 'Οδικός Χάρτης προς τη Νόμιμη Μετανάστευση ' είναι ένα Σύστημα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων το οποίο μέσα από δομημένες ερωταπαντήσεις (ή 'σενάρια ζωής') καθοδηγεί τον εργαζόμενο στις υπηρεσίες Μετανάστευσης, και κατά συνέπεια τον συναλλασσόμενο πολίτη τρίτης χώρας, στο να επιλέξει τον τύπο της άδειας διαμονής που επιθυμεί και μπορεί, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περίπτωσής του, να αποκτήσει. Τα σημεία εκκίνησης και οι οντολογικές παραδοχές της προσέγγισής μου δεν αποτελούν φυσικά ερμηνευτικό μονόδρομο ενώ αποτελούν μία μόνο από τις πολλές προσεγγίσεις μοντελοποίησης που μπορούν να εφαρμοστούν στο αντικείμενο. Το εργαλείο του 'Οδικού Χάρτη' στηρίζεται σε σχετικό διάγραμμα ροής (2015). Στη σημερινή του μορφή, ο 'Οδικός Χάρτης' περιλαμβάνει δομημένο ερωτηματολόγιο 72 κόμβων ερωτήσεων και 133 διαδρομών εναλλακτικών (ναι/όχι) απαντήσεων οι οποίες καλύπτουν τη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων αδειοδότησης της διαμονής πολιτών τρίτων χωρών.  

Asset 8@2x.png

Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης

ν.4251/2014 (ΦΕΚ Α' 80/01-04-2014)

q1

Asset 7@2x.png

Ζητάς για πρώτη φορά άδεια διαμονής στην Ελλάδα;

ΝΑΙ

Επόμενο βήμα:

Διερεύνηση συνδρομής ανθρωπιστικών λόγων

ΟΧΙ

Επόμενο βήμα:

Διερεύνηση διαμονής με σφραγίδα εισόδου

Διάγραμμα ροής υπό τη μορφή δομημένων ερωταπαντήσεων ('σενάρια ζωής') στο ν.4251/2014

ΕΙΣΟΔΟΣ

v1.10 - 28 Φεβ. 2021 | Σύνολο κόμβων: 72 | Σύνολο ερωταπαντήσεων: 133

Παρατηρήσεις:

.

Asset 10@2x.png
Βρίσκοντας το δρόμο προς τη νόμιμη Μετανάστευση

v1.10

Asset 7@2x.png

ΙΣΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΣΑΙ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

.

Asset 7@2x.png

Επόμενα βήματα:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

q3

Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης

ν.4251/2014 (ΦΕΚ Α' 80/01-04-2014)

Asset 7@2x.png

.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Επόμενο βήμα:

Ύπαρξη ή μη ομογενούς συγγενή

Επόμενο βήμα:

Υπάρχει ισχυρός γάμος με Έλληνα;

Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης

ν.4251/2014 (ΦΕΚ Α' 80/01-04-2014)

q2

Asset 7@2x.png

.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Επόμενο βήμα:

Εργασία στην Ελλάδα σε μόνιμη βάση

Επόμενο βήμα:

Οικογενειακή σχέση με Έλληνα πολίτη (αρθ. 82)

Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης

ν.4251/2014 (ΦΕΚ Α' 80/01-04-2014)

Asset 7@2x.png

.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Επόμενο βήμα:

Έλεγχος ύπαρξης ισχυρής άδειας διαμονής

Επόμενο βήμα:

Οικογενειακή σχέση με Έλληνα πολίτη (αρθ. 82)

Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης

ν.4251/2014 (ΦΕΚ Α' 80/01-04-2014)

Asset 7@2x.png

.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Επόμενο βήμα:

Ενδεχόμενο υπαγωγής στους ανθρωπιστικούς λόγους

Επόμενο βήμα:

Ενδεχόμενο αλλαγής τύπου άδειας διαμονής

Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης

ν.4251/2014 (ΦΕΚ Α' 80/01-04-2014)

Asset 7@2x.png

.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Επόμενο βήμα:

Διαδικασία ανανέωσης τρέχουσας άδειας διαμονής

Επόμενο βήμα:

Δυνατότητα αλλαγής τύπου άδειας διαμονής

Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης

ν.4251/2014 (ΦΕΚ Α' 80/01-04-2014)

q57

Asset 7@2x.png

.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Επόμενο βήμα:

Διερεύνηση υπαγωγής στους εξαιρετικούς λόγους

Επόμενο βήμα:

Διαπίστωση δυνατότητας υπαγωγής

Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης

ν.4251/2014 (ΦΕΚ Α' 80/01-04-2014)

q58

Asset 7@2x.png

.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Επόμενο βήμα:

Απόρριψη ενδεχομένου υπαγωγής 

Επόμενο βήμα:

Διαπίστωση δυνατότητας υπαγωγής

Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης

ν.4251/2014 (ΦΕΚ Α' 80/01-04-2014)

Asset 7@2x.png

.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Επόμενο βήμα:

Διαδικασία ανανέωσης τρέχουσας άδειας διαμονής

Επόμενο βήμα:

Διερεύνηση αλλαγής οικογενειακής κατάστασης

q61

Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης

ν.4251/2014 (ΦΕΚ Α' 80/01-04-2014)

Asset 7@2x.png

.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Επόμενο βήμα:

Διερεύνηση αδειοδότησης ως Επί Μακρόν Διαμένων

Επόμενο βήμα:

Διερεύνηση γάμου με Έλληνα ή Ελληνίδα

Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης

ν.4251/2014 (ΦΕΚ Α' 80/01-04-2014)

Asset 7@2x.png

.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Επόμενο βήμα:

Διερεύνηση χορήγησης Δελτίου Διαμονής

Επόμενο βήμα:

Διερεύνηση χορήγησης Δελτίου Μόνιμης Διαμονής

Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης

ν.4251/2014 (ΦΕΚ Α' 80/01-04-2014)

Asset 7@2x.png

.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Επόμενο βήμα:

Διερεύνηση απόκτησης προσωποπαγούς δικαιώματος

Επόμενο βήμα:

Διαπίστωση ύπαρξης συμβατής άδειας διαμονής

Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης

ν.4251/2014 (ΦΕΚ Α' 80/01-04-2014)

Asset 7@2x.png

.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Επόμενο βήμα:

Διερεύνηση απόκτησης προσωποπαγούς / αυτοτελούς δικαιώματος

Επόμενο βήμα:

Διαπίστωση ύπαρξης συμβατής άδειας διαμονής

Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης

ν.4251/2014 (ΦΕΚ Α' 80/01-04-2014)

Asset 7@2x.png

.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Επόμενο βήμα:

Διερεύνηση παρέλευσης 5ετίας από την οικογενειακή επανένωση

Επόμενο βήμα:

Διαπίστωση απόκτησης αυτοτελούς δικαιώματος

Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης

ν.4251/2014 (ΦΕΚ Α' 80/01-04-2014)

Asset 7@2x.png

.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Επόμενο βήμα:

Διερεύνηση παρέλευσης 5ετίας από την οικογενειακή επανένωση

Επόμενο βήμα:

Διαπίστωση απόκτησης αυτοτελούς δικαιώματος

Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης

ν.4251/2014 (ΦΕΚ Α' 80/01-04-2014)

Asset 7@2x.png

.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Επόμενο βήμα:

Διερεύνηση υπαγωγής στη 'δεύτερη γενιά'

Επόμενο βήμα:

Διαπίστωση υπαγωγής στο καθεστώς του ΕΜΔ

q69

Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης

ν.4251/2014 (ΦΕΚ Α' 80/01-04-2014)

Asset 7@2x.png

.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Επόμενο βήμα:

Διερεύνηση χορήγησης μακρόχρονης άδειας

Επόμενο βήμα:

Διαπίστωση πρόσβασης στη 'Δεύτερη Γενιά'

q70

Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης

ν.4251/2014 (ΦΕΚ Α' 80/01-04-2014)

Asset 7@2x.png

.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Επόμενο βήμα:

Διερεύνηση απόκτησης φοιτητικής ιδιότητας

Επόμενο βήμα:

Διαπίστωση δικαιώματος στη Δεκαετή άδεια διαμονής

q71

Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης

ν.4251/2014 (ΦΕΚ Α' 80/01-04-2014)

Asset 7@2x.png

.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Επόμενο βήμα:

Διερεύνηση ενδιαφέροντος εργασίας

Επόμενο βήμα:

Διαπίστωση πρόσβασης σε άδεια διαμονής για Σπουδές

q72

Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης

ν.4251/2014 (ΦΕΚ Α' 80/01-04-2014)

Asset 7@2x.png

.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Επόμενο βήμα:

Διαπίστωση αδυναμίας ανανέωσης της άδειας

Επόμενο βήμα:

Διαπίστωση πρόσβασης σε άδεια διαμονής για Σπουδές

q8

Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης

ν.4251/2014 (ΦΕΚ Α' 80/01-04-2014)

Asset 7@2x.png

.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Επόμενο βήμα:

Διερεύνηση συγγένειας με Ευρωπαίο πολίτη

Επόμενο βήμα:

Διαπίστωση δικαιώματος στο Δελτίο Διαμονής

q9

Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης

ν.4251/2014 (ΦΕΚ Α' 80/01-04-2014)

Asset 7@2x.png

.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Επόμενο βήμα:

Διερεύνηση συγγένειας με ΕΜΔ σε άλλη χώρα ή κάτοχο 'Μπλε Κάρτας'

Επόμενο βήμα:

Διαπίστωση δικαιώματος στο Δελτίο Διαμονής

q10

Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης

ν.4251/2014 (ΦΕΚ Α' 80/01-04-2014)

Asset 7@2x.png

.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Επόμενο βήμα:

Διερεύνηση συγγένειας με ερευνητή

Επόμενο βήμα:

Διαπίστωση δικαιώματος οικογενειακής επανένωσης