Κιβωτός.online();

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ποιοι

πώς

πότε

γιατί

σχόλια

Η «Κιβωτός» είναι ένα Πληροφοριακό Σύστημα που αφορά στη διαχείριση της νόμιμης Μετανάστευσης, το θεσμικό πλαίσιο της οποίας ορίζεται από τις διατάξεις του ν.4251/2014 (ΦΕΚ Α’ 80/01-04-2014) και τις εφαρμοστικές του υπουργικές αποφάσεις. ​Αποτελεί μία και ενιαία ψηφιακή πηγή των διατάξεων του ν.4251/2014, της Αιτιολογικής του Έκθεσης, των σχετικών Προεδρικών Διαταγμάτων, των εφαρμοστικών Υπουργικών του αποφάσεων, των ερμηνευτικών εγκυκλίων, της σχετικής ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, των γνωμοδοτήσεων Ανεξάρτητων αρχών, της νομολογίας των Δικαστηρίων αλλά και σχετικών εγγράφωνΕυρωπαϊκών και Διεθνών Οργανισμών. Κατά συνέπεια εγκιβωτίζει μέσω συμπαγούς κωδικοποίησης, το σύνολο των πηγών δικαίου για τη Μετανάστευση. 

Είσοδος

© 2021 George K. Matsaridis

  • TikTok
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Spotify - White Circle
  • YouTube - White Circle