Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Νομική Βιβλιοθήκη

Μεταναστευτικού Δικαίου (1849-2021)

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

Έγγρ. 1028/21-01-2021

Τίτλος:

Δημοσίευση Ν.4763/2020 (Α'254) - Προσθήκη δύο νέων κατηγοριών εθνικών θεωρήσεων για σπουδές (student visas)"

Έτος δημοσίευσης:

2021

Κατηγορία:

Έγγραφο

Εκδούσα αρχή:

Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου

Σελίδες:

4

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

θεωρήσεις εισόδου

Σχόλια:

Με το έγγραφο αυτό η Δνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου ενημερώνει για την προσθήκη δύο νέων κατηγοριών εθνικών θεωρήσεων της 'β.14 - Συμμετοχή σε θερινά προγράμματα σπουδών' και της 'β.15 - Συμμετοχή εργαζομένων σε επιχείρηση σε πρόγραμμα σπουδών Κολλεγίων'.

Λήψη από εξωτερική πηγή

Για λόγους διαλειτουργικότητας και ακεραιότητας των πληροφοριών, ο συγκεκριμένος τομέας του Civilitas.GR δεν είναι διαθέσιμος σε κινητές συσκευές (πλην tablet). Παρακαλώ επισκεφτείτε την desktop/laptop έκδοση της σελίδας για τη μέγιστη εμπειρία πλοήγησης.