Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Νομική Βιβλιοθήκη

Μεταναστευτικού Δικαίου (1849-2021)

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

Έγγρ. 10776/29-04-2021

Τίτλος:

Μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες - Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου δέκατου έκτου του ν.4783/2021 (Α' 68)

Έτος δημοσίευσης:

2021

Κατηγορία:

Έγγραφο

Εκδούσα αρχή:

Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου

Σελίδες:

2

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

μετακλήσεις

Σχόλια:

Παράταση έναρξης ισχύος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για υποβολή αιτήσεων κατά παρέκκλιση μετάκλησης από εργοδότες, apostille και επικυρώσεις αλλοδαπών εγγράφων

Λήψη από εξωτερική πηγή

Για λόγους διαλειτουργικότητας και ακεραιότητας των πληροφοριών, ο συγκεκριμένος τομέας του Civilitas.GR δεν είναι διαθέσιμος σε κινητές συσκευές (πλην tablet). Παρακαλώ επισκεφτείτε την desktop/laptop έκδοση της σελίδας για τη μέγιστη εμπειρία πλοήγησης.