Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Νομική Βιβλιοθήκη

Μεταναστευτικού Δικαίου (1849-2021)

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

Έγγρ. 1131.06.2.3/15-03-2006

Τίτλος:

Επαφή υπηρεσίας αλλοδαπών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.) με πληρεξούσιους δικηγόρους αλλοδαπών.

Έτος δημοσίευσης:

2006

Κατηγορία:

Μελέτη

Εκδούσα αρχή:

Συνήγορος του Πολίτη

Σελίδες:

3

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

εσωτερική λειτουργία

Σχόλια:

-

Λήψη από εξωτερική πηγή

Για λόγους διαλειτουργικότητας και ακεραιότητας των πληροφοριών, ο συγκεκριμένος τομέας του Civilitas.GR δεν είναι διαθέσιμος σε κινητές συσκευές (πλην tablet). Παρακαλώ επισκεφτείτε την desktop/laptop έκδοση της σελίδας για τη μέγιστη εμπειρία πλοήγησης.