Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Νομική Βιβλιοθήκη

Μεταναστευτικού Δικαίου (1849-2021)

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

Έγγρ. 14146/24-05-2011

Τίτλος:

Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 265/2010

Έτος δημοσίευσης:

2011

Κατηγορία:

Έγγραφο

Εκδούσα αρχή:

Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου

Σελίδες:

2

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

διοικητική διαδικασία, μετακλήσεις, ευρωπαϊκά/διεθνή

Σχόλια:

Το έγγραφο αυτό δεν αφορά άμεσα στις μετακλήσεις, ωστόσο οι οδηγίες που παρέχονται συναρτώνται άμεσα με την ορθή εφαρμογή του σχετικού θεσμικού πλαισίου καθώς συχνά συναντάνται το φαινόμενο να εισέρχονται αλλοδαποί στη χώρα, μετακληθέντες για εξαρτημένη εργασία και να μην προσέρχονται "ευθύς" (κατ' αρθ. 7, ν.4251/2014) μετά την είσοδό τους στη Χώρα προκειμένου να αιτηθούν τη χορήγηση άδειας διαμονής αλλά εξαντλούν το χρονικό διάστημα ισχύος της χορηγηθείσας θεώρησης εισόδου, εργαζόμενοι παρατύπως.

Λήψη από εξωτερική πηγή

Για λόγους διαλειτουργικότητας και ακεραιότητας των πληροφοριών, ο συγκεκριμένος τομέας του Civilitas.GR δεν είναι διαθέσιμος σε κινητές συσκευές (πλην tablet). Παρακαλώ επισκεφτείτε την desktop/laptop έκδοση της σελίδας για τη μέγιστη εμπειρία πλοήγησης.