Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Νομική Βιβλιοθήκη

Μεταναστευτικού Δικαίου (1849-2021)

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

Έγγρ. 17558/29-07-2010

Τίτλος:

Διαβίβαση εγγράφου του Υπουργείου Εξωτερικών αναφορικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 265/2010

Έτος δημοσίευσης:

2010

Κατηγορία:

Έγγραφο

Εκδούσα αρχή:

Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου

Σελίδες:

2

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

διοικητική διαδικασία, λόγοι δημόσιας τάξης, μετακλήσεις, ευρωπαϊκά/διεθνή

Σχόλια:

αξιολόγηση σε συνδυασμό με το αρθ. 7, ν.4251/2014 περί υποχρέωσης του αλλοδαπού να καταθέσει αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής "ευθύς" μετά την είσοδό του στη Χώρα.

Λήψη από εξωτερική πηγή

Για λόγους διαλειτουργικότητας και ακεραιότητας των πληροφοριών, ο συγκεκριμένος τομέας του Civilitas.GR δεν είναι διαθέσιμος σε κινητές συσκευές (πλην tablet). Παρακαλώ επισκεφτείτε την desktop/laptop έκδοση της σελίδας για τη μέγιστη εμπειρία πλοήγησης.