Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ποιοι

πώς

πότε

γιατί

σχόλια

Έτος δημοσίευσης:

2010

Κατηγορία:

Έγγραφο

Εκδούσα αρχή:

Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου

Σελίδες:

2

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

διοικητική διαδικασία, λόγοι δημόσιας τάξης, μετακλήσεις, ευρωπαϊκά/διεθνή

Σχόλια:

αξιολόγηση σε συνδυασμό με το αρθ. 7, ν.4251/2014 περί υποχρέωσης του αλλοδαπού να καταθέσει αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής "ευθύς" μετά την είσοδό του στη Χώρα.

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

Έγγρ. 17558/29-07-2010

Διαβίβαση εγγράφου του Υπουργείου Εξωτερικών αναφορικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 265/2010

Τίτλος:

© 2021 George K. Matsaridis

  • TikTok
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Spotify - White Circle
  • YouTube - White Circle