Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Νομική Βιβλιοθήκη

Μεταναστευτικού Δικαίου (1849-2021)

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

Έγγρ. 507/08-01-2021

Τίτλος:

Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων περί δικαιωμάτων διαμονής των πολιτών τρίτων χωρών, μελών οικογενείας πολιτών ΗΒ σύμφωνα με τη Συμφωνία Αποχώρηγησης του ΗΒ από την ΕΕ

Έτος δημοσίευσης:

2021

Κατηγορία:

Έγγραφο

Εκδούσα αρχή:

Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου

Σελίδες:

17

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

λοιπές άδειες διαμονής, ευρωπαϊκά/διεθνή

Σχόλια:

Ηνωμένο Βασίλειο, Αγγλία

Λήψη από εξωτερική πηγή

Για λόγους διαλειτουργικότητας και ακεραιότητας των πληροφοριών, ο συγκεκριμένος τομέας του Civilitas.GR δεν είναι διαθέσιμος σε κινητές συσκευές (πλην tablet). Παρακαλώ επισκεφτείτε την desktop/laptop έκδοση της σελίδας για τη μέγιστη εμπειρία πλοήγησης.