Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ποιοι

πώς

πότε

γιατί

σχόλια

Έτος δημοσίευσης:

2014

Κατηγορία:

Έγγραφο

Εκδούσα αρχή:

Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου

Σελίδες:

1

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

ασφάλιση, οικογένειες π.τ.χ.

Σχόλια:

Προσκόμιση ιδιωτικής ασφάλισης, υπό προϋποθέσεις, σε μέλη οικογένειας π.τ.χ. Η ισχύς των σχετικών προβλέψεων έχει ανανεωθεί με το αρ.πρωτ. 44983/22-09-2020 έγγραφο του Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου.

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

Έγγρ. 62760/24-12-2014

Απάντηση σε ερώτημα σχετικά με τη δυνατότητα ιδιωτικής ασφάλισης συντηρούμενου μέλους οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας, κατόχου άδειας διαμονής αορίστου διάρκειας, στο πλαίσιο της οικογενειακής επανένωσης.

Τίτλος:

© 2021 George K. Matsaridis

  • TikTok
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Spotify - White Circle
  • YouTube - White Circle