Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Νομική Βιβλιοθήκη

Μεταναστευτικού Δικαίου (1849-2021)

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

Έγγρ. 8875/08-04-2021

Τίτλος:

Δημοσίευση της υπ' αρ. 7393/24-03-2021 (Β' 1251) και ΑΔΑ:ΨΗ8Ν46ΜΔΨΟ-Ρ94 υπουργικής απόφασης

Έτος δημοσίευσης:

2021

Κατηγορία:

Έγγραφο

Εκδούσα αρχή:

Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου

Σελίδες:

1

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

εξαιρετικοί λόγοι, εσωτερική λειτουργία

Σχόλια:

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων αδειών διαμονής για Εξαιρετικούς Λόγους

Λήψη από εξωτερική πηγή

Για λόγους διαλειτουργικότητας και ακεραιότητας των πληροφοριών, ο συγκεκριμένος τομέας του Civilitas.GR δεν είναι διαθέσιμος σε κινητές συσκευές (πλην tablet). Παρακαλώ επισκεφτείτε την desktop/laptop έκδοση της σελίδας για τη μέγιστη εμπειρία πλοήγησης.