Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ποιοι

πώς

πότε

γιατί

σχόλια

Έτος δημοσίευσης:

1936

Κατηγορία:

Αναγκαστικός Νόμος

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος

Σελίδες:

2

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

ιστορικό πλαίσιο

Σχόλια:

Με τον Α.Ν. της 25ης Ιανουαρίου 1936 συστήνεται Υπηρεσία υπό τον τίτλο «Υπηρεσία Αμύνης του Κράτους» η οποία σκοπό έχει την ‘παρακολούθησιν τῶν εἰς βάρος τοῦ κράτους ἐνεργουμένων ξένων προπαγανδῶν, τὴν παρακολούθησιν τῆς κινήσεως καὶ ἐγκαταστάσεως τῶν ἀλλοδαπῶν ἐν τῇ χώρᾳ, τὴν συλλογήν πληροφοριῶν σχετικῶν μὲ τὴν ασφάλειαν τοῦ κράτους καὶ τὴν ὑπόδειξιν τῶν ληπτέων σχετικῶν μέτρων’. Έδρα της Υπηρεσίας είναι η Αθήνα αλλά μπορεί να οργανώνει ειδικά τμήματα και σε άλλες πόλεις της χώρας τα οποία στελεχώνονται από αξιωματικούς του Στρατού ξηράς και της Χωροφυλακής, του Ναυτικού και της Αεροπορίας αλλά και υπαλλήλους της Αστυνομίας πόλεων και του Υπ. Εξωτερικών.

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

Α.Ν. της 25ης/01/1936 (ΦΕΚ Α’ 58/25-01-1936)

Περί Συστάσεως Υπηρεσίας Αμύνης του Κράτους

Τίτλος:

© 2021 George K. Matsaridis

  • TikTok
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Spotify - White Circle
  • YouTube - White Circle