Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ποιοι

πώς

πότε

γιατί

σχόλια

Έτος δημοσίευσης:

1936

Κατηγορία:

Αναγκαστικός Νόμος

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος

Σελίδες:

1

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

ιστορικό πλαίσιο

Σχόλια:

Με τον Α.Ν. 320/1936, η προ δεκαμήνου συσταθείσα Υπηρεσία Αμύνης του Κράτους μετονομάζεται σε ‘Υπηρεσία Αλλοδαπών’, περιέρχεται στην αρμοδιότητα του Υφυπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας και αποτελεί αυτοτελή Διεύθυνση. Οι άδειες εργασίας που προβλέπονται στο αρθ. 2 του Α.Ν. 46/1936 πλέον εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη του Υφυπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας ενώ οι αποφάσεις περί απελάσεων αλλοδαπών ανάγονται στη διαχείριση της Πολιτικής εξουσίας.

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

Α.Ν. 320/1936 (ΦΕΚ Α’ 498/10-11-1936)

Περί οργανικών τινών διατάξεων του Υφυπουργείου Δημοσίας Ασφαλείας

Τίτλος:

© 2021 George K. Matsaridis

  • TikTok
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Spotify - White Circle
  • YouTube - White Circle