Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Νομική Βιβλιοθήκη

Μεταναστευτικού Δικαίου (1849-2021)

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

Α.Ν. 320/1936 (ΦΕΚ Α’ 498/10-11-1936)

Τίτλος:

Περί οργανικών τινών διατάξεων του Υφυπουργείου Δημοσίας Ασφαλείας

Έτος δημοσίευσης:

1936

Κατηγορία:

Αναγκαστικός Νόμος

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος

Σελίδες:

1

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

ιστορικό πλαίσιο

Σχόλια:

Με τον Α.Ν. 320/1936, η προ δεκαμήνου συσταθείσα Υπηρεσία Αμύνης του Κράτους μετονομάζεται σε ‘Υπηρεσία Αλλοδαπών’, περιέρχεται στην αρμοδιότητα του Υφυπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας και αποτελεί αυτοτελή Διεύθυνση. Οι άδειες εργασίας που προβλέπονται στο αρθ. 2 του Α.Ν. 46/1936 πλέον εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη του Υφυπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας ενώ οι αποφάσεις περί απελάσεων αλλοδαπών ανάγονται στη διαχείριση της Πολιτικής εξουσίας.

Λήψη από εξωτερική πηγή

Για λόγους διαλειτουργικότητας και ακεραιότητας των πληροφοριών, ο συγκεκριμένος τομέας του Civilitas.GR δεν είναι διαθέσιμος σε κινητές συσκευές (πλην tablet). Παρακαλώ επισκεφτείτε την desktop/laptop έκδοση της σελίδας για τη μέγιστη εμπειρία πλοήγησης.