Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ποιοι

πώς

πότε

γιατί

σχόλια

Έτος δημοσίευσης:

1936

Κατηγορία:

Αναγκαστικός Νόμος

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος

Σελίδες:

3

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

ιστορικό πλαίσιο

Σχόλια:

Τέλος, με τον Α.Ν. 376/1936 δημιουργούνται ‘Αμυντικές περιοχές’ και ‘Ναυτικά οχυρά, αρμοδιότητας Υπουργείου Στρατιωτικών και Υπουργείου Ναυτικών αντίστοιχα, προκειμένου να εκτελεστούν ‘έργα οχυρώσεως’. Οι περιοχές αυτές χωρίζονται σε δύο ζώνες: α) στην ‘Απαγορευμένη ζώνη’, εντός της οποίας επιτρέπεται μόνο η κυκλοφορία στρατιωτικών που βρίσκονται σε υπηρεσία και β) η ‘Επιτηρούμενη ζώνη’ στην οποία η εγκατάσταση ‘ἀπαγορεύεται ἀπολύτως εἰς πάντα ἀλλοδαπὸν ἢ μὴ Ἕλληνα τὴν Ἐθνικοτητα. Ἡ ἀπαγόρευσις δὲ αὐτὴ δύναται διὰ Β. Διατάγματος νὰ ἐκταθῇ καὶ ἐπὶ τῶν ἤδη ἐγκατεστημένων τοιούτων ἀλλοδαπῶν ἢ ἀλλογενῶν ’.

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

Α.Ν. 376/1936 (ΦΕΚ Α’ 546/18-12-1936)

Περί μέτρων ασφαλείας οχυρών θέσεων

Τίτλος:

© 2021 George K. Matsaridis

  • TikTok
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Spotify - White Circle
  • YouTube - White Circle