Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Νομική Βιβλιοθήκη

Μεταναστευτικού Δικαίου (1849-2021)

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

Α.Ν. 376/1936 (ΦΕΚ Α’ 546/18-12-1936)

Τίτλος:

Περί μέτρων ασφαλείας οχυρών θέσεων

Έτος δημοσίευσης:

1936

Κατηγορία:

Αναγκαστικός Νόμος

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος

Σελίδες:

3

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

ιστορικό πλαίσιο

Σχόλια:

Τέλος, με τον Α.Ν. 376/1936 δημιουργούνται ‘Αμυντικές περιοχές’ και ‘Ναυτικά οχυρά, αρμοδιότητας Υπουργείου Στρατιωτικών και Υπουργείου Ναυτικών αντίστοιχα, προκειμένου να εκτελεστούν ‘έργα οχυρώσεως’. Οι περιοχές αυτές χωρίζονται σε δύο ζώνες: α) στην ‘Απαγορευμένη ζώνη’, εντός της οποίας επιτρέπεται μόνο η κυκλοφορία στρατιωτικών που βρίσκονται σε υπηρεσία και β) η ‘Επιτηρούμενη ζώνη’ στην οποία η εγκατάσταση ‘ἀπαγορεύεται ἀπολύτως εἰς πάντα ἀλλοδαπὸν ἢ μὴ Ἕλληνα τὴν Ἐθνικοτητα. Ἡ ἀπαγόρευσις δὲ αὐτὴ δύναται διὰ Β. Διατάγματος νὰ ἐκταθῇ καὶ ἐπὶ τῶν ἤδη ἐγκατεστημένων τοιούτων ἀλλοδαπῶν ἢ ἀλλογενῶν ’.

Λήψη από εξωτερική πηγή

Για λόγους διαλειτουργικότητας και ακεραιότητας των πληροφοριών, ο συγκεκριμένος τομέας του Civilitas.GR δεν είναι διαθέσιμος σε κινητές συσκευές (πλην tablet). Παρακαλώ επισκεφτείτε την desktop/laptop έκδοση της σελίδας για τη μέγιστη εμπειρία πλοήγησης.