Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ποιοι

πώς

πότε

γιατί

σχόλια

Έτος δημοσίευσης:

1968

Κατηγορία:

Αναγκαστικός Νόμος

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος

Σελίδες:

1

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

ιστορικό πλαίσιο, εργασία

Σχόλια:

Αποτελεί το συναφέστερο αντίστοιχο θεσμικό προηγούμενο στο αρθ. 13Α, ν.4251/2014.

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

Α.Ν. 448/1968 (ΦΕΚ Α’ 130/14-06-1968)

Περί χορηγήσεως αδείας εργασίας εις αλλοδαπούς εν επειγούση ανάγκη

Τίτλος:

© 2021 George K. Matsaridis

  • TikTok
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Spotify - White Circle
  • YouTube - White Circle