Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ποιοι

πώς

πότε

γιατί

σχόλια

Έτος δημοσίευσης:

1936

Κατηγορία:

Αναγκαστικός Νόμος

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος

Σελίδες:

2

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

ιστορικό πλαίσιο

Σχόλια:

Με τον Α.Ν. 46/1936, συστήνεται Υφυπουργείο Εργασίας το οποίο μεταξύ των άλλων αρμοδιοτήτων του έχει και την αρμοδιότητα χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ή εργασίας αλλοδαπών, ‘ἀναλόγως τῶν ἐν τῇ βιομηχανία, βιοτεχνία, εμπορία καὶ γενικώς πάσης φύσεως εργασίας, ὑπαρχουσῶν ἀναγκῶν, καὶ ἡ παρακολούθησις τῆς ἐκτελέσεως τῶν διὰ τὴν ἐργασίαν τοῦ ἀλλοδαποῦ τεθέντων ὃρων’.

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

Α.Ν. 46/1936 (ΦΕΚ Α’ 379/31-08-1936)

Περί συστάσεως Υφυπουργείου Εργασίας

Τίτλος:

© 2021 George K. Matsaridis

  • TikTok
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Spotify - White Circle
  • YouTube - White Circle