Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Νομική Βιβλιοθήκη

Μεταναστευτικού Δικαίου (1849-2021)

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

Α.Ν. 46/1936 (ΦΕΚ Α’ 379/31-08-1936)

Τίτλος:

Περί συστάσεως Υφυπουργείου Εργασίας

Έτος δημοσίευσης:

1936

Κατηγορία:

Αναγκαστικός Νόμος

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος

Σελίδες:

2

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

ιστορικό πλαίσιο

Σχόλια:

Με τον Α.Ν. 46/1936, συστήνεται Υφυπουργείο Εργασίας το οποίο μεταξύ των άλλων αρμοδιοτήτων του έχει και την αρμοδιότητα χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ή εργασίας αλλοδαπών, ‘ἀναλόγως τῶν ἐν τῇ βιομηχανία, βιοτεχνία, εμπορία καὶ γενικώς πάσης φύσεως εργασίας, ὑπαρχουσῶν ἀναγκῶν, καὶ ἡ παρακολούθησις τῆς ἐκτελέσεως τῶν διὰ τὴν ἐργασίαν τοῦ ἀλλοδαποῦ τεθέντων ὃρων’.

Λήψη από εξωτερική πηγή

Για λόγους διαλειτουργικότητας και ακεραιότητας των πληροφοριών, ο συγκεκριμένος τομέας του Civilitas.GR δεν είναι διαθέσιμος σε κινητές συσκευές (πλην tablet). Παρακαλώ επισκεφτείτε την desktop/laptop έκδοση της σελίδας για τη μέγιστη εμπειρία πλοήγησης.