Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ποιοι

πώς

πότε

γιατί

σχόλια

Έτος δημοσίευσης:

1949

Κατηγορία:

Αναγκαστικός Νόμος

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος

Σελίδες:

2

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

ιστορικό πλαίσιο

Σχόλια:

Τροποποιει τον Α.Ν. της 25ης Ιανουαρίου 1936.

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

Α.Ν. 870/1949 (ΦΕΚ Α’ 12/15-01-1949)

Περί αντικαταστάσεως του εδαφ. α’ του 1ου αρθ. του από 25/01/1936 Α.Ν. ως ούτος ετροποποιήθη διά του υπ’ αριθ. 320 Α.Ν. «περί οργανικών τινών διατάξεων του Υπουργείου Ασφαλείας»

Τίτλος:

© 2021 George K. Matsaridis

  • TikTok
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Spotify - White Circle
  • YouTube - White Circle