Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Νομική Βιβλιοθήκη

Μεταναστευτικού Δικαίου (1849-2021)

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

Α.Ν. 870/1949 (ΦΕΚ Α’ 12/15-01-1949)

Τίτλος:

Περί αντικαταστάσεως του εδαφ. α’ του 1ου αρθ. του από 25/01/1936 Α.Ν. ως ούτος ετροποποιήθη διά του υπ’ αριθ. 320 Α.Ν. «περί οργανικών τινών διατάξεων του Υπουργείου Ασφαλείας»

Έτος δημοσίευσης:

1949

Κατηγορία:

Αναγκαστικός Νόμος

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος

Σελίδες:

2

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

ιστορικό πλαίσιο

Σχόλια:

Τροποποιει τον Α.Ν. της 25ης Ιανουαρίου 1936.

Λήψη από εξωτερική πηγή

Για λόγους διαλειτουργικότητας και ακεραιότητας των πληροφοριών, ο συγκεκριμένος τομέας του Civilitas.GR δεν είναι διαθέσιμος σε κινητές συσκευές (πλην tablet). Παρακαλώ επισκεφτείτε την desktop/laptop έκδοση της σελίδας για τη μέγιστη εμπειρία πλοήγησης.