Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ποιοι

πώς

πότε

γιατί

σχόλια

Έτος δημοσίευσης:

1954

Κατηγορία:

Βασιλικό Διάταγμα

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος

Σελίδες:

2

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

ιστορικό πλαίσιο

Σχόλια:

Με το Β.Δ. της 06ης Σεπτεμβρίου 1954 καταργείται η Γενική Διεύθυνση Αλλοδαπών και ιδρύεται υπηρεσία που ονομάζεται «Διεύθυνση Αλλοδαπών» και αποτελεί αυτοτελή διεύθυνση πλέον του Υπ. Εσωτερικών αλλά η στελέχωσή της γίνεται αποκλειστικά από αστυνομικούς υπαλλήλους και ‘κατώτερα όργανα της Αστυνομίας Πόλεων και της Χωροφυλακής’ (αρθ. 3).

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

Β.Δ. της 06ης/09/1954 (ΦΕΚ Α’ 212/08-09-1954)

Περί καταργήσεως της Γενικής Διευθύνσεως Αλλοδαπών και ιδρύσεως «Διευθύνσεως Αλλοδαπών»

Τίτλος:

© 2021 George K. Matsaridis

  • TikTok
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Spotify - White Circle
  • YouTube - White Circle