Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Νομική Βιβλιοθήκη

Μεταναστευτικού Δικαίου (1849-2021)

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

Β.Δ. της 06ης/09/1954 (ΦΕΚ Α’ 212/08-09-1954)

Τίτλος:

Περί καταργήσεως της Γενικής Διευθύνσεως Αλλοδαπών και ιδρύσεως «Διευθύνσεως Αλλοδαπών»

Έτος δημοσίευσης:

1954

Κατηγορία:

Βασιλικό Διάταγμα

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος

Σελίδες:

2

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

ιστορικό πλαίσιο

Σχόλια:

Με το Β.Δ. της 06ης Σεπτεμβρίου 1954 καταργείται η Γενική Διεύθυνση Αλλοδαπών και ιδρύεται υπηρεσία που ονομάζεται «Διεύθυνση Αλλοδαπών» και αποτελεί αυτοτελή διεύθυνση πλέον του Υπ. Εσωτερικών αλλά η στελέχωσή της γίνεται αποκλειστικά από αστυνομικούς υπαλλήλους και ‘κατώτερα όργανα της Αστυνομίας Πόλεων και της Χωροφυλακής’ (αρθ. 3).

Λήψη από εξωτερική πηγή

Για λόγους διαλειτουργικότητας και ακεραιότητας των πληροφοριών, ο συγκεκριμένος τομέας του Civilitas.GR δεν είναι διαθέσιμος σε κινητές συσκευές (πλην tablet). Παρακαλώ επισκεφτείτε την desktop/laptop έκδοση της σελίδας για τη μέγιστη εμπειρία πλοήγησης.