Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ποιοι

πώς

πότε

γιατί

σχόλια

Έτος δημοσίευσης:

1940

Κατηγορία:

Βασιλικό Διάταγμα

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος

Σελίδες:

2

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

ιστορικό πλαίσιο

Σχόλια:

εφαρμοστικό βασιλικό διάταγμα του Α.Ν. 376-1936

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

Β.Δ. της 07ης/09/1940 (ΦΕΚ Α’ 291/12-09-1940)

Περί οριστικής απομακρύνσεως αλλοδαπών ή μη Ελλήνων την εθνικότητα εγκατεστημένων εν επιτηρουμέναις ζώνες

Τίτλος:

© 2021 George K. Matsaridis

  • TikTok
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Spotify - White Circle
  • YouTube - White Circle