Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Νομική Βιβλιοθήκη

Μεταναστευτικού Δικαίου (1849-2021)

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

Β.Δ. της 22ας/09/ 1951 (ΦΕΚ Α’ 262/22-09-1951)

Τίτλος:

Περί οργανώσεως και συνθέσεως των Υπηρεσιών Επιλύσεως Εργατικών Διαφορών, Αδειών Εργασίας Αλλοδαπών και Γραφείου Γενικού Διευθυντού

Έτος δημοσίευσης:

1951

Κατηγορία:

Βασιλικό Διάταγμα

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος

Σελίδες:

2

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

ιστορικό πλαίσιο

Σχόλια:

Η πρώτη οργανωμένη προσπάθεια της Ελληνικής πολιτείας να ρυθμίσει και να ελέγξει το καθεστώς εισερχομένων αλλοδαπών προς εργασία, εντοπίζεται στο Β.Δ. της 22ας Σεπτεμβρίου 1951 (ΦΕΚ Α’ 262/22-09-1951) με το οποίο ιδρύεται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπ. Εργασίας η Υπηρεσία Άδειας Εργασίας Αλλοδαπών στην οποία ανήκουν οι εξής αρμοδιότητες: α) η έρευνα για την αναγκαιότητα ή μη εισόδου αλλοδαπών στη χώρα προς απασχόληση ‘ἀντὶ μισθοῦ ἢ ἐπὶ κέρδει’, β) την παρακολούθηση της ακριβούς τήρησης των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τα συμβόλαια, γ) την προστασία των αλλοδαπών έναντι ‘δυστροπούντων ἐργοδοτῶν ἢ γραφείων’, δ) την εξέταση των συνθηκών μισθοδοσίας και διαβίωσης των αλλοδαπών, ε) την απομάκρυνσή τους από την Ελλάδα μετά την εκπνοή των συμβολαίων τους ή την παράταση αυτών ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες, στ) τον έλεγχο των ήδη εργαζόμενων στη χώρα αλλοδαπών και την ενδεχόμενη απομάκρυνσή τους, ζ) την κατανομή τους ανάλογα με τις ανάγκες του εμπορίου και της βιομηχανίας της χώρας.

Λήψη από εξωτερική πηγή

Για λόγους διαλειτουργικότητας και ακεραιότητας των πληροφοριών, ο συγκεκριμένος τομέας του Civilitas.GR δεν είναι διαθέσιμος σε κινητές συσκευές (πλην tablet). Παρακαλώ επισκεφτείτε την desktop/laptop έκδοση της σελίδας για τη μέγιστη εμπειρία πλοήγησης.