Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ποιοι

πώς

πότε

γιατί

σχόλια

Έτος δημοσίευσης:

2012

Κατηγορία:

ΥΑ

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Σελίδες:

4

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

δικαιολογητικά

Σχόλια:

‘εφαρμοστική’ των αρθ. 13 και 70, ν.4251/2014

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

Γ.Υ.39α/2012 (ΦΕΚ Β’ 1002/02-04-2012)

Ρυθμίσεις που αφορούν τον περιορισμό της διάδοσης Λοιμωδών Νοσημάτων

Τίτλος:

© 2021 George K. Matsaridis

  • TikTok
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Spotify - White Circle
  • YouTube - White Circle