Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Νομική Βιβλιοθήκη

Μεταναστευτικού Δικαίου (1849-2021)

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

Διάταγμα Νο. 10909 της 2ας Απριλίου 1917

Τίτλος:

Décret portant création d’ une carte d’ identité à l’ usage des étrangers

Έτος δημοσίευσης:

1917

Κατηγορία:

Προεδρικό Διάταγμα

Εκδούσα αρχή:

Journal Officiel de la République Française

Σελίδες:

3

Γλώσσα

FR

Εννοιολογικές ετικέτες:

ιστορικό πλαίσιο

Σχόλια:

Σύμφωνα με την Εισηγητική έκθεση του ν.3275/1925, το υπόψη διάταγμα όπως και αυτό της 21ης Απριλίου του ίδιου έτους αποτέλεσαν την πηγή του θεσμικού πλαισίου για τη Μετανάστευση στην Ελλάδα. Πράγματι, με το υπόψη Διάταγμα εισάγεται η υποχρέωση των αλλοδαπών άνω των 15 ετών οι οποίοι προτίθενται να διαμείνουν στην Ελλάδα για περισσότερο από 15 ημέρες να εφοδιαστούν με ‘δελτίο ταυτότητας’. Το δελτίο αυτό, η έκδοση του οποίου είναι υποχρεωτική, θα θεωρείται κατά τις μετακινήσεις του αλλοδαπού εντός της χώρας και θα αναγράφει ρητά τη χορήγηση ή μη άδειας διαμονής.

Λήψη από εξωτερική πηγή

Για λόγους διαλειτουργικότητας και ακεραιότητας των πληροφοριών, ο συγκεκριμένος τομέας του Civilitas.GR δεν είναι διαθέσιμος σε κινητές συσκευές (πλην tablet). Παρακαλώ επισκεφτείτε την desktop/laptop έκδοση της σελίδας για τη μέγιστη εμπειρία πλοήγησης.