Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Νομική Βιβλιοθήκη

Μεταναστευτικού Δικαίου (1849-2021)

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

Διάταγμα Νο. 11009 της 21ης Απριλίου 1917

Τίτλος:

Décret concernant le recrutement, la circulation et la surveillance de la main-d’oeuvre étrangère et coloniale en France

Έτος δημοσίευσης:

1917

Κατηγορία:

Προεδρικό Διάταγμα

Εκδούσα αρχή:

Journal Officiel de la République Française

Σελίδες:

6

Γλώσσα

FR

Εννοιολογικές ετικέτες:

ιστορικό πλαίσιο

Σχόλια:

Στις 21 Απριλίου του 1917 εκδίδεται ένα νέο Προεδρικό Διάταγμα για τη Μετανάστευση, το οποίο είναι αναλυτικότερο από εκείνο της 2ας Απριλίου και επιχειρεί να ρυθμίσει μια σειρά ζητημάτων τα οποία είχαν μείνει χωρίς κάλυψη στο προηγούμενο νομικό καθεστώς. Πιο συγκεκριμένα, το δελτίο ταυτότητας πλέον γίνεται και ‘δελτίο κυκλοφορίας’, κατά την αίτησή του εκδίδεται προσωρινό αποδεικτικό παραλαβής το οποίο δημιουργεί μια σειρά δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που προβλέπονται αναλυτικά ενώ ορίζονται πλέον συγκεκριμένα σημεία εισόδου στη Γαλλία και θεσπίζονται ειδικές επιτροπές υπεύθυνες για την ταυτοποίηση, εμβολιασμό, υγειονομική εξέταση και λήψη φωτογραφιών.

Λήψη από εξωτερική πηγή

Για λόγους διαλειτουργικότητας και ακεραιότητας των πληροφοριών, ο συγκεκριμένος τομέας του Civilitas.GR δεν είναι διαθέσιμος σε κινητές συσκευές (πλην tablet). Παρακαλώ επισκεφτείτε την desktop/laptop έκδοση της σελίδας για τη μέγιστη εμπειρία πλοήγησης.