Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ποιοι

πώς

πότε

γιατί

σχόλια

Έτος δημοσίευσης:

1917

Κατηγορία:

Προεδρικό Διάταγμα

Εκδούσα αρχή:

Journal Officiel de la République Française

Σελίδες:

6

Γλώσσα

FR

Εννοιολογικές ετικέτες:

ιστορικό πλαίσιο

Σχόλια:

Στις 21 Απριλίου του 1917 εκδίδεται ένα νέο Προεδρικό Διάταγμα για τη Μετανάστευση, το οποίο είναι αναλυτικότερο από εκείνο της 2ας Απριλίου και επιχειρεί να ρυθμίσει μια σειρά ζητημάτων τα οποία είχαν μείνει χωρίς κάλυψη στο προηγούμενο νομικό καθεστώς. Πιο συγκεκριμένα, το δελτίο ταυτότητας πλέον γίνεται και ‘δελτίο κυκλοφορίας’, κατά την αίτησή του εκδίδεται προσωρινό αποδεικτικό παραλαβής το οποίο δημιουργεί μια σειρά δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που προβλέπονται αναλυτικά ενώ ορίζονται πλέον συγκεκριμένα σημεία εισόδου στη Γαλλία και θεσπίζονται ειδικές επιτροπές υπεύθυνες για την ταυτοποίηση, εμβολιασμό, υγειονομική εξέταση και λήψη φωτογραφιών.

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

Διάταγμα Νο. 11009 της 21ης Απριλίου 1917

Décret concernant le recrutement, la circulation et la surveillance de la main-d’oeuvre étrangère et coloniale en France

Τίτλος:

© 2021 George K. Matsaridis

  • TikTok
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Spotify - White Circle
  • YouTube - White Circle