Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ποιοι

πώς

πότε

γιατί

σχόλια

Έτος δημοσίευσης:

2016

Κατηγορία:

Έγγραφο

Εκδούσα αρχή:

Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου

Σελίδες:

2

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

εξαιρετικοί λόγοι, πρόσφυγες

Σχόλια:

-

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

Εγγρ. 37005/05-09-2016

Παροχή διευκρινίσεων: εφαρμογή διατάξεων του αρθ. 19, ν.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α’), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 23 του αρθ. 8, ν.4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α’)

Τίτλος:

© 2021 George K. Matsaridis

  • TikTok
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Spotify - White Circle
  • YouTube - White Circle