Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ποιοι

πώς

πότε

γιατί

σχόλια

Έτος δημοσίευσης:

2015

Κατηγορία:

Εγκύκλιος

Εκδούσα αρχή:

Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου

Σελίδες:

3

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

οικογένειες Ευρωπαίων πολιτών

Σχόλια:

-

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

Εγκ. 40/2015 (71360/2-11-2015)

Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 106/2007, όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 42 του ν.4071/2012, σχετικά με την «Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους»

Τίτλος:

© 2021 George K. Matsaridis

  • TikTok
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Spotify - White Circle
  • YouTube - White Circle