Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ποιοι

πώς

πότε

γιατί

σχόλια

Έτος δημοσίευσης:

2015

Κατηγορία:

Εγκύκλιος

Εκδούσα αρχή:

Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου

Σελίδες:

10

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

λοιπές άδειες διαμονής, ασφάλιση, εξαιρετικοί λόγοι, παράβολα

Σχόλια:

Ανήλικα τέκνα γεννημένα στην Ελλάδα πριν την έναρξη ισχύος του ν.4332/2015, εξαιρετικοί λόγοι, διαστήματα απουσίας από τη χώρα

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

Εγκ. 42/2015 (78729/07-12-2015)

Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων χορήγησης αδειών διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4251/2014, όπως τροποποιήθηκε με το ν.4332/2015

Τίτλος:

© 2021 George K. Matsaridis

  • TikTok
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Spotify - White Circle
  • YouTube - White Circle