Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Νομική Βιβλιοθήκη

Μεταναστευτικού Δικαίου (1849-2021)

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

Εγκ. 42/2015 (78729/07-12-2015)

Τίτλος:

Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων χορήγησης αδειών διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4251/2014, όπως τροποποιήθηκε με το ν.4332/2015

Έτος δημοσίευσης:

2015

Κατηγορία:

Εγκύκλιος

Εκδούσα αρχή:

Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου

Σελίδες:

10

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

λοιπές άδειες διαμονής, ασφάλιση, εξαιρετικοί λόγοι, παράβολα

Σχόλια:

Ανήλικα τέκνα γεννημένα στην Ελλάδα πριν την έναρξη ισχύος του ν.4332/2015, εξαιρετικοί λόγοι, διαστήματα απουσίας από τη χώρα

Λήψη από εξωτερική πηγή

Για λόγους διαλειτουργικότητας και ακεραιότητας των πληροφοριών, ο συγκεκριμένος τομέας του Civilitas.GR δεν είναι διαθέσιμος σε κινητές συσκευές (πλην tablet). Παρακαλώ επισκεφτείτε την desktop/laptop έκδοση της σελίδας για τη μέγιστη εμπειρία πλοήγησης.