Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ποιοι

πώς

πότε

γιατί

σχόλια

Έτος δημοσίευσης:

2017

Κατηγορία:

Κανονισμός

Εκδούσα αρχή:

Επίσημη Εφημερίδα της ΕυρωπαΪκής Ένωσης

Σελίδες:

6

Γλώσσα

EN

Εννοιολογικές ετικέτες:

αυτοτελές έγγραφο, ευρωπαϊκά/διεθνή

Σχόλια:

Λεπτομέρειες για το αυτοτελές έγγραφο.

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1954

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1954 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2017 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του Συμβουλίου για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών

Τίτλος:

© 2021 George K. Matsaridis

  • TikTok
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Spotify - White Circle
  • YouTube - White Circle