Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Νομική Βιβλιοθήκη

Μεταναστευτικού Δικαίου (1849-2021)

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1954

Τίτλος:

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1954 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2017 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του Συμβουλίου για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών

Έτος δημοσίευσης:

2017

Κατηγορία:

Κανονισμός

Εκδούσα αρχή:

Επίσημη Εφημερίδα της ΕυρωπαΪκής Ένωσης

Σελίδες:

6

Γλώσσα

EN

Εννοιολογικές ετικέτες:

αυτοτελές έγγραφο, ευρωπαϊκά/διεθνή

Σχόλια:

Λεπτομέρειες για το αυτοτελές έγγραφο.

δεν υπάρχει έγγραφο τοπικά

Για λόγους διαλειτουργικότητας και ακεραιότητας των πληροφοριών, ο συγκεκριμένος τομέας του Civilitas.GR δεν είναι διαθέσιμος σε κινητές συσκευές (πλην tablet). Παρακαλώ επισκεφτείτε την desktop/laptop έκδοση της σελίδας για τη μέγιστη εμπειρία πλοήγησης.