Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ποιοι

πώς

πότε

γιατί

σχόλια

Έτος δημοσίευσης:

2017

Κατηγορία:

ΚΥΑ

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Σελίδες:

7

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

τροποποιήσεις, μετακλήσεις

Σχόλια:

Προσθήκη επιπλέον θέσεων προς μετάκληση για εξαρτημένη και εποχική εργασία σε διάφορες περιφερειακές ενότητες της χώρας.

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

ΚΥΑ 27354/2017 (ΦΕΚ Β’ 3080/06-09-2017)

Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 4872/105/13-02-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2017 και 2018» (Β 398)

Τίτλος:

© 2021 George K. Matsaridis

  • TikTok
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Spotify - White Circle
  • YouTube - White Circle