Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ποιοι

πώς

πότε

γιατί

σχόλια

Έτος δημοσίευσης:

1998

Κατηγορία:

ΚΥΑ

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Σελίδες:

1

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

διοικητική διαδικασία

Σχόλια:

εφαρμοστική αρθ. 6 ν.1975/1991

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

ΚΥΑ 3011/2/11-ι’ (ΦΕΚ Β’ 830/12-08-1998)

Καθορισμός του ύψους του ποσού ημερησίου συναλλάγματος των αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για είσοδο στη χώρα μας

Τίτλος:

© 2021 George K. Matsaridis

  • TikTok
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Spotify - White Circle
  • YouTube - White Circle