Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ποιοι

πώς

πότε

γιατί

σχόλια

Έτος δημοσίευσης:

2007

Κατηγορία:

ΚΥΑ

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Σελίδες:

2

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

τροποποιήσεις, μετακλήσεις

Σχόλια:

εφαρμοστική αρθ. 12, 14, 16, ν.3386/2005

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

ΚΥΑ 30975/2007 (ΦΕΚ Β’ 869/04-06-2007)

Συμπλήρωση και τροποποίηση της υπ’ αριθ. 30183/31-1-2007 (ΦΕΚ 119/τ.Β’/01-02-2007) ΚΥΑ

Τίτλος:

© 2021 George K. Matsaridis

  • TikTok
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Spotify - White Circle
  • YouTube - White Circle