Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ποιοι

πώς

πότε

γιατί

σχόλια

Έτος δημοσίευσης:

2006

Κατηγορία:

ΚΥΑ

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Σελίδες:

2

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

τροποποιήσεις, μετακλήσεις

Σχόλια:

εφαρμοστική των αρθ. 12, 14, 16 ν.3386/2005

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

ΚΥΑ 31162/2006 (ΦΕΚ Β’ 1119/17-08-2006)

Συμπλήρωση και τροποποίηση της υπ’ αριθ. 30053/23-01-2006 (ΦΕΚ 68/Β’/24-01-2006) ΚΥΑ (…)

Τίτλος:

© 2021 George K. Matsaridis

  • TikTok
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Spotify - White Circle
  • YouTube - White Circle