Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ποιοι

πώς

πότε

γιατί

σχόλια

Έτος δημοσίευσης:

1999

Κατηγορία:

ΚΥΑ

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Σελίδες:

2

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

λοιπές άδειες διαμονής, δικαιολογητικά, νομιμοποιήσεις

Σχόλια:

-

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

ΚΥΑ 33974/1999 (ΦΕΚ Β’ 1933/27-10-1999)

Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και διάρκεια της χορήγησης της Κάρτας Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας στα παιδιά του εδαφίου 2 της παρ. 4 του αρθ. 17 του ν.2713/1999 (ΦΕΚ Α’ 89/30-04-1999)

Τίτλος:

© 2021 George K. Matsaridis

  • TikTok
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Spotify - White Circle
  • YouTube - White Circle