Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Νομική Βιβλιοθήκη

Μεταναστευτικού Δικαίου (1849-2021)

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

ΚΥΑ 33974/1999 (ΦΕΚ Β’ 1933/27-10-1999)

Τίτλος:

Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και διάρκεια της χορήγησης της Κάρτας Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας στα παιδιά του εδαφίου 2 της παρ. 4 του αρθ. 17 του ν.2713/1999 (ΦΕΚ Α’ 89/30-04-1999)

Έτος δημοσίευσης:

1999

Κατηγορία:

ΚΥΑ

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Σελίδες:

2

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

λοιπές άδειες διαμονής, δικαιολογητικά, νομιμοποιήσεις

Σχόλια:

-

Λήψη από εξωτερική πηγή

Για λόγους διαλειτουργικότητας και ακεραιότητας των πληροφοριών, ο συγκεκριμένος τομέας του Civilitas.GR δεν είναι διαθέσιμος σε κινητές συσκευές (πλην tablet). Παρακαλώ επισκεφτείτε την desktop/laptop έκδοση της σελίδας για τη μέγιστη εμπειρία πλοήγησης.