Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ποιοι

πώς

πότε

γιατί

σχόλια

Έτος δημοσίευσης:

2012

Κατηγορία:

ΚΥΑ

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Σελίδες:

8

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

λοιπές άδειες διαμονής

Σχόλια:

βλ. αρθ. 81, ν.4251/2014, ομογενείς

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

ΚΥΑ 4000/3/10-πβ’ (ΦΕΚ Β’ 3043/15-11-2012)

Παραμονή και εργασία ομογενών από Αλβανία

Τίτλος:

© 2021 George K. Matsaridis

  • TikTok
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Spotify - White Circle
  • YouTube - White Circle