Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ποιοι

πώς

πότε

γιατί

σχόλια

Έτος δημοσίευσης:

1992

Κατηγορία:

ΚΥΑ

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Σελίδες:

2

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

ιστορικό πλαίσιο, πρόστιμα

Σχόλια:

εφαρμοστική του αρθ. 33, ν.1975/1991

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

ΚΥΑ 4803/13/13α/1992 (ΦΕΚ Β’ 667/11-11-1992)

Τρόπος επιβολής, είσπραξης, διαχείρισης και αναπροσαρμογής του προστίμου που επιβάλλεται στους εργοδότες και αλλοδαπούς για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών

Τίτλος:

© 2021 George K. Matsaridis

  • TikTok
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Spotify - White Circle
  • YouTube - White Circle