Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Νομική Βιβλιοθήκη

Μεταναστευτικού Δικαίου (1849-2021)

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

ΚΥΑ 4803/13/8-α/1992 (ΦΕΚ Β’ 498/31-07-1992)

Τίτλος:

Όροι και διαδικασία για τη χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση των αδειών εργασίας σε αλλοδαπούς καθώς και επιβολή χρηματικής εγγύησης για έξοδα επαναπατρισμού σε βάρος των καλούντων αλλοδαπούς

Έτος δημοσίευσης:

1992

Κατηγορία:

ΚΥΑ

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Σελίδες:

5

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

εργασία

Σχόλια:

εφαρμοστική αρθ. 21, ν.1975/1991

Λήψη από εξωτερική πηγή

Για λόγους διαλειτουργικότητας και ακεραιότητας των πληροφοριών, ο συγκεκριμένος τομέας του Civilitas.GR δεν είναι διαθέσιμος σε κινητές συσκευές (πλην tablet). Παρακαλώ επισκεφτείτε την desktop/laptop έκδοση της σελίδας για τη μέγιστη εμπειρία πλοήγησης.