Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ποιοι

πώς

πότε

γιατί

σχόλια

Έτος δημοσίευσης:

1993

Κατηγορία:

ΚΥΑ

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Σελίδες:

2

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

εργασία

Σχόλια:

-

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

ΚΥΑ 4803/13/8-ιε/1993 (ΦΕΚ Β’ 696/09-09-2013)

Τροποποίηση της 4803/13/8-α/29-07-1992 απόφασης των Υπουργών Εξωτερικών, Εργασίας, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Δημοσίας Τάξεως «όροι και διαδικασία για τη χορήγηση κλπ αδειών εργασίας σε αλλοδαπούς…» (ΦΕΚ 498 Β’)

Τίτλος:

© 2021 George K. Matsaridis

  • TikTok
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Spotify - White Circle
  • YouTube - White Circle