Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Νομική Βιβλιοθήκη

Μεταναστευτικού Δικαίου (1849-2021)

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

ΚΥΑ 4803/13/8-ιε/1993 (ΦΕΚ Β’ 696/09-09-2013)

Τίτλος:

Τροποποίηση της 4803/13/8-α/29-07-1992 απόφασης των Υπουργών Εξωτερικών, Εργασίας, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Δημοσίας Τάξεως «όροι και διαδικασία για τη χορήγηση κλπ αδειών εργασίας σε αλλοδαπούς…» (ΦΕΚ 498 Β’)

Έτος δημοσίευσης:

1993

Κατηγορία:

ΚΥΑ

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Σελίδες:

2

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

εργασία

Σχόλια:

-

Λήψη από εξωτερική πηγή

Για λόγους διαλειτουργικότητας και ακεραιότητας των πληροφοριών, ο συγκεκριμένος τομέας του Civilitas.GR δεν είναι διαθέσιμος σε κινητές συσκευές (πλην tablet). Παρακαλώ επισκεφτείτε την desktop/laptop έκδοση της σελίδας για τη μέγιστη εμπειρία πλοήγησης.